Obec Plískov

obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 - začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu...
Čerpáno z obecní kroniky

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 1. října 2021
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad

Program zasedání:

Celý příspěvek

Ilustrační obrázekZasedání zastupitelstva obce Plískov, plánované v termínu 24. září 2021 se z rozhodnutí starosty přesouvá na pátek, dne 1. října 2021.

ilustrační obrázekVeřejné zasedání zastupitelstva obce Plískov, plánované na pátek, dne 27.8.2021, se nekoná.

Ilustrační obrázekObecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 6. srpna 2021
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

Projednání a připomínkování návrhu Územního plánu pro společné jednání
Informace o stavu probíhajících investičních akcí

ilustrační obrázekZasedání zastupitelstva obce Plískov, plánované na pátek, dne 30.7.2021, se nekoná.

Ilustrační obrázekObecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 25. června 2021
v době od: 19:00 hodin
místo konání: sál kulturního domu

Program zasedání:
Celý příspěvek

Ilustrační obrázekSvoz a zpětný odběr nebezpečného odpadu firmou Marius Pedersen proběhne v naší obci 
ve středu, dne 2. června 2021 v době od 15:20 hod. do 15:35 hod.
 
Vzhledem ke svozu v pracovní den mohou občané vybraný odpad na místo svozu (zpevněná plocha návsi před Obecním úřadem) odkládat již od soboty dne 29.5.2021. Při svozu musí být zachována karanténní pravidla (roušky, rozestupy, rukavice).
Eternit může být naložen pouze po domluvě obce s obchodním oddělením MP, max. 200 kg. Sběr se týká výhradně druhů, uvedených v přiloženém letáku.

Dne 27. 3. 2021 bude zahájeno sčítání lidu, domů a bytů Českým statistickým úřadem, které je pro všechny občany, s trvalým či přechodným pobytem na území České republiky,  povinné.

V první fázi, do 9. 4. 2021 proběhne prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.scitani.cz, kdo této možnosti nevyužije, je povinen vyplnit sčítací listinný formulář, dodaný sčítacím komisařem, a odevzdat nejpozději do 11. 5. 2021 na kontaktním místě, nebo odeslat zdarma v předtištěné obálce.

Podrobné údaje naleznete v záložce tohoto webu Informace pro občany!

ilustrační obrázekHromadná kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne v obci ve dnech

14.4.2021 – 15.4.2021

Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva – 1350 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění – 600 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762 (PO – PÁ 8:00 – 16:30)

Podrobnosti (pdf)

ilustrační obrázekŘeditelství Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ

do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022 v pátek dne 9. dubna 2021 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy J. V. Sládka Zbiroh – třídy I. stupně.,

K zápisu půjdou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka o 1 rok

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro rok 2021_2022 (pdf)

ilustrační obrázekObecní úřad upozorňuje majitele nemovitostí v Plískově, že sazba poplatku za JEDNORÁZOVÝ SVOZ (minimálně 6 svozů) podle přílohy 2 zveřejněné nové vyhlášky č. 3/2020 byla před schválením upravena na částku 600 Kč (v návrhu původně 500 Kč).

Za případné komplikace se plátcům omlouváme.