Obec Plískov

Přihlášení se do zpravodaje

Informace

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 604 808 141
IČ obce: 00573841
skrdlantradek@seznam.cz
starosta@pliskov.cz
obec.pliskov@worldonline.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Třídění odpadů?
Dnes již samozřejmost

Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Kde obce berou peníze na svůj provoz.
Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

geoportal

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 – začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu…
Čerpáno z obecní kroniky

salsaMísto: Plískov – společenský dům
Termín: sobota 4. června 2016 od 18:00 do 21:00
Cena: 500,- Kč / osoba

Přihlášení do 14.5.2016 na tel: 605 129 636 nebo 728 134 946

zumbapliskovZveme všechny zájemce na zumba fitness do sálu místní restaurace.

Začínáme 1.4.2016

První hodina pro všechny zdarma

prakV letošním roce je zrušen 15. ročník prakiády, z důvodu velkého pracovního vytížení hlavního organizátora.

V případě pokračování dalších ročníků budeme touto cestou informovat.

pokladnička Dne 26.3.2016 od 9:00 do 11:00 se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za komunální odpad a psy.

Výše poplatků byla navýšena na 800,- Kč.

Slevu 300,- Kč mají obyvatelé obce, které dosáhly nebo daný rok dosáhnou věku 63 let.

Poplatek za psa zůstává nezměněn.

Poplatky je možné zasílat na účet 20728381/0100, variabilní symbol uvést č.p. nebo e.č., do zprávy pro příjemce uvést jméno poplatníka.

duchZveme Vás na rodinný muzikál

21.5.2016 od 18.00.hod

odjezd autobusu od vlakového nádraží z Kařezu  v 16.00. hod.

Cena vstupenek včetně dopravy:   
Dětská vstupenka (do 12 let ) ………790,-Kč
Dospělá vstupenka …………………940,-Kč

Rezervace na tel.:   777 350 444

Platba vstupenek do:    18.03.2016

drevoV současné době probíhá těžba dřeva v obecních lesích. Pokud by vznikl přebytek palivového dřeva, obec nabízí jeho prodej za 1000,- Kč za 1m3 bez dopravy.  Jedná se o měkké dřevo smrk a borovice. Dopravu lze zajistit jen v okolí obce. Vlastní doprava je možná z místa skládkování. Dřevo je v různých délkách.

V případě zájmu kontaktujte starostu obce.

hoopmaniaKdy: 5.2.2016 od 19:00
Kde: Plískov – společenský dům

2 hodiny kroužení 350,- Kč
děti do 10-ti let v doprovodu dospělého zdarma

hasicskyplesV sobotu 23. 1. 2016 v Plískovské hospodě

Hraje skupina Empatia
Začátek ve 20:00 hodin

Vstup 120,- Kč

zasedání

Schůze zastupitelstva obce se uskuteční v sobotu 29.12.2015 od 17.30 hod.

v prostorách zdejšího pohostinství.

Hlavním bodem programu zasedání bude schválení rozpočtu na rok 2016. V bodě různé, bude důležité příprava akcí pro nadcházející rok.

VŠICHNI REKREANTI A OBYVATELÉ PLÍSKOVA JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

mikulas2015Obec Plískov si vás dovoluje pozvat na

dětskou Mikulášskou zábavu s nadílkou

Čeká nás soutěžení, tancování a další zábava.
Přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.
Kde: místní hospůdka
Kdy: 6.12.2015 od 15:00 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

_________________________________________

Mikulášské diskotéky se v letošním roce účastnilo 32 malých ratolestí, kterým ke štěstí a radovánkám stačilo spoustu balónků a několik her.
Vše trvalo jen do doby, než se na scéně objevili čerti, aby po té děti zklidnil anděl a dobroty nadělil Mikuláš…
Foto

2015 rozvěcení

V neděli 29.11.2015 se uskutečnilo již třetím rokem rozsvěcování vánočního stromu na návsi. V letošním roce byla o něco menší účast než v předchozích dvou letech, ale i tak jsme byli spokojený. Vypilo se skoro 18 litrů svařeného vína a několik litrů čaje a grogu. Snědlo spoustu cukroví a perníčků, které připravili místní maminky… Zazpívali a zahráli slečny Dyková a Štíchová, na kytaru pak Josef Machatý ml.

Do kapličky byla umístěna nová soška panny Marie, vyřezávaná p. Machatým Josefem st.

K betlému jsme letos přidali dvě živé ovečky, které bychom tam chtěli mít každý víkend podobu vystavení betléma.

Bohužel k ránu 30.11. ve 3:26 hodin se nám stala nemilá věc, a to, že nám vítr vánoční strom porazil. Ten den odpoledne jsme 12 m smrk o dva metry pokrátili a za pomoci několika obětavců znovu postavili……

Fotografie zde

pliskovska-slapota1Dne 3.10.2015 nám počasí opravdu přálo.

Za krásného slunečného odpoledne vyrazilo na Plískovskou šlápotu 47 spoluobčanů, chatařů, jejich příbuzných a kamarádů, včetně jednoho pejska Kima. Účast byla téměř vyrovnaná, překvapivě chataři a známí převálcovali Plískováky o tři účastníky.

Trasa pochodu byla zvolena tak, aby se mohli účastnit všechny věkové kategorie. Procházku Plískovskou krajinou, 5,5 km dlouhou, s námi proto neváhali překonat ani nejmladší účastník Pepča Machatý (10 měsíců) a nejstarší paní Vlasta Říhová ( 77 let).

pliskovskaslapotaPříjemného odpočinku a relaxace jsme si dopřáli po křtu nové lávky přes Koželužku. Zde mladší účastníci mohli zapátrat po ukrytých pokladech skřítka Plískováčka, zatímco dospělí připravovali plánovanou svačinku v podobě pečených buřtíků na ohni.

Všichni jsme si v dobré náladě loučení s létem a vítání podzimu jistě užili. Už teď se těšíme, až se opět za rok 1. říjnovou sobotu na Plískovské šlápotě sejdeme. Především Vy, kteří jste s námi nebyli, si tento termín poznamenejte do svých kalendářů, ať s námi za rok můžete také šlapat.

Nakonec nesmíme zapomenout poděkovat těm, kteří se na přípravě této akce podíleli.

Děkujeme organizátorům i účastníkům

zasedání

Schůze zastupitelstva obce se uskuteční v sobotu 21.11.2015 od 18.00 hod.

v prostorách zdejšího pohostinství.

VŠICHNI REKREANTI A OBYVATELÉ PLÍSKOVA JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

20150918_203451[1].jpgV současné době, byla dokončena rekonstrukce části elektroinstalace v kulturním domě.

Byla dokončena kuchyň a lokál a je tedy znovu otevřeno. Práce byli přesunuty na sál, podium a přísálí….

Touto cestou zatím děkujeme všem, kteří se podílejí na práci. Firmě zajišťující elektro atd., a místním obyvatelům, kteří se podílejí na úklidu, natírání a menších opravách….

beerV pátek 14.8. od 17.00 hodin bude opět otevřena místní restaurace, a to novými nájemci.
Zveme  všechny, kteří jsme rádi chodili a na uvítanou nám ve 20.00 hodin bude hráno na kytaru a podáván guláš…

V měsíci září bude na několik dnů opět restaurace zavřena a to z důvodu plánované rekonstrukce elektro instalace.

pozorOd 15.8. do 31.8.2015 bude probíhat odečet vodoměrů na odběr vody z obecního vodovodu.

Žádáme všechny majitelé přípojek, aby umožnili pověřeným osobám, přístup k vodoměrům.

Starosta obce v sobotu 1.8. ve vítězné obci Kornatice,
převzal od hodnotitelské komise pamětní medaili a diplom.

Vítězná obec si první cenu zasloužila, protože zde byl vidět velký kus práce ve všech hodnotících směrech. O tento úspěch se zasloužili všichni místní obyvatelé, ale i rekreanti.

Proto si myslím, že i naše obec by mohla časem získat daleko vyšší ocenění. Jde hlavně o to, aby k úspěchu dopomohli všichni jako jeden občan… Jde to, ale musí se chtít. Příkladem je obec Chlum u Zvíkovce kde žije 44 obyvatel, ti dokázali získat zelenou stuhu, která jim přinesla nemalé peníze, ale i další výhody. Dále pak budou reprezentovat kraj v celostátním kole.

Věřím, že obyvatelé naší obce se budou chtít účastnit i dalších ročníků a uděláme do příštího roku velký kus práce tak, abysme hodnotící komisy zaujali….

detskydenObec Plískov Vás zve na dětský den

v sobotu 25.7.2015 od 14 hodin

na místním hřišti

24.6.2015 naši obec navštíví hodnotící komise pro soutěž Vesnice roku (viz.občasník), do které jsme se přihlásili. Pevně věříme, že komisi něčím zaujmeme a získáme nějaké body. Nejspíše se budeme ucházet o zelenou stuhu, což je péče o vzhled obce. V jiném případě získáme alespoň zkušenosti do budoucnosti.

Touto cestou vyzýváme naše spoluobčany, kteří chtějí aby naše obec zaujala, aby přispěli vlastní aktivitou a tento víkend 20.6.-21.6.2015 například posekali trávu okolo svých nemovitostí, zametli štěrk na komunikacích a tak podobně. Všem, kteří takto přispějí ke zkrášlení obce předem děkujeme …

hradecnmDne 6.6.2015 obec Cekov pořádá zájezd na hrady a zámky Hradec nad Moravicí a Raduň.

Touto cestou zveme obyvatele Plískova na společný výlet a příjemnou zábavu.

Cena zájezdu 500,- Kč, důchodci a děti 400,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava a vstupy na zámek a hrad.

Odjezd autobusu 6.6.2015 v 5:00 hodin z Cekova, nebo po domluvě i z Plískova.

Kontaktní telefon je 737 904 001.

zasedáníDne 22.5.2015 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zasedání se uskuteční od 18:00 hodin v místním pohostinství.

Zveme všechny co se zajímají o události v obci a její budoucnost…

jzdDovolujeme si Vás pozvat na přátelské posezení s hudbou, bývalých i současných spolupracovníků JZD, ZD Zbiroh.
Setkání se uskuteční v sobotu 23.5.2015, od 16.00 hodin, v restauraci Plískov.
Zároveň si Vás dovolujeme požádat o šíření této pozvánky, mezi Vám dostupné spolupracovníky, na které máte spojení.
Srdečně Vás zve
Lumír Kratochvíl (736 468 507)
Petr Veverka (724 214 714)
Věra Šašková (732 882 312)
Kamila Voříšková (737 437 711)

Naše obec nezískala dotaci na obnovu místní komunikace z programů ROP Jihozápad. Stali jsme se pouze náhradníky a to na 66 místě z 87 náhradníků.

Dále naše obec byla přihlášena do soutěže Vesnice roku, jedna z pěti v našem okrese.  Doufáme, že každý místní občan i rekreant  přispěje nějakou formou, abychom byli  úspěšní…

Byla získána dotace na dokončení oprav místního kulturního domu ve výši 192.000,- Kč a to od Plzeňského kraje.  V letošním roce do této nemovitosti bude investováno přibližně  490.000,- Kč.

Také jsme získali dotaci, opět od Plzeňského kraje, na dokončení  interiéru místní kaple. Získaná částka je 80.000,- Kč a celková investice by měla být cca 177.000,- Kč

Pro všechny obyvatele , kteří produkuji bioodpad,  byl přistaven kontejner. Kontejner je umístěn v horní části obce a to při vjezdu na farmu p. Ekla.  Žádáme všechny, aby vyprodukovaný bioodpad odváželi do tohoto kontejneru  a neodhazovali ho na cizí pozemky.

 

Tento potok rozděluje katastrální hranice a vlastníky lesů, Plískov a Jerome Colloredo-Mannsfeld. Lávka se budovala několik týdnu a to od listopadu 2014. Na její stavbě se podílelo několik dobrovolníků z obce a to jak místních tak i z řad rekreantů. Lávka byla vystavěna pevnější a výše nad hladinou vody, takže by měla vydržet i menší povodně, které jsou za poslední roky stále častější. Poděkování za její z budování tedy patří všem, kteří pomáhali jakýmkoliv způsobem, buď prací nebo materiálně…

   

V nejbližší době začneme připravovat novou vyhlášku o odpadech. Od letošního roku jsou obce povinny začít třídit bioodpad a železo.

Obcím to přinese náklady navíc, a proto se budeme zabývat zdražením od příštího roku.   Čím více budeme třídit, mělo by se ušetřit. A třídit se opravdu dá…

Také jsme podali druhou žádost o dotaci na komunikace v horní části obce. Doposud jsme prošli několika kontrolami dotace a vždy potřebné doplnili.

Zabýváme  se  zpracováním projektu na místní obchod a jeho další využití.

Malý obchůdek by zde měl být zachován a z dalších prostor by mohly vzniknout třeba byty pro seniory….

Celý příspěvek

pokladničkaPoplatky za komunální odpad by měli být uhrazeny do 31.3.2015.

Jednou z možností je zaplatit převodem na učet 20728381/0100 Komerční banka a.s.

Zájemcům o platbu v hotovosti bude umožněno zaplatit až 4.4.2015 v dopoledních hodinách na obecním úřadě.

Poplatky jsou ve stejné výši jako v roce 2014.

certV neděli 7.12.2014 se uskuteční Mikulášská diskotéka s návštěvou čerta a možná i Mikuláše.

Začátek v 15:00 hodin v místním kulturním domě….

vanocnistromV nedělní podvečer se podruhé, po roce, rozsvítil vánočního strom na návsi, a to z požehnání Zbirožského pana faráře. Pro zpestření jsme měli zapůjčeného živého beránka. Po úvodním slovu p. starosty, předvedly své zpívání, za podpory kytary dospělá děvčata, a poté za zpívala místní omladina. (4-14 let).

Na konci všeho, proběhlo hromadné fotografování. Jen je škoda, že se toho nezúčastnila více jak třetina návštěvníků.

Po celou dobu příjemného setkání, se podávali nápoje (svařené víno, čaj a grog). Bylo vypito cca 40 litrů, dále měli všichni přítomní k dispozici cukroví, napečené místními ženami.

V letošním roce bylo více návštěvníků o proti loňskému roku cca 145 obyvatel a to ne jen z Plískova.

Fotogalerie

zasedání

Vše probíhalo v místním pohostinství za přítomnosti místních obyvatel.

Nové zastupitelstvo je následující roky 5 členné.

Starosta – Škrdlant Radek
Místostarosta – Drnec Martin
Předseda fin. Výboru – Budínová Veronika
Členové – Jana a Josef Holmanovi
Předseda kontrolního výboru – Krejčí Pavel
Členové – Kožíšková Irena, Krejčí Jaroslav

 

Plískovský občasníkPrávě vyšlo nové vydání Plískovského občasníku.

Všechna vydání naleznete v elektronické podobě zde.

detden2014V sobotu 9.srpna od 14.00 hodin se koná dětský den na hřišti.

Je připraven zábavný program, hry a soutěže. Po skončení opékání špekáčků…

zasedáníV pátek 25.7.2014 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce v místním pohostinství od 18.30 hodin.

Jedním z bodů programu je návrh kandidátů pro nadcházející komunální volby…

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář společnosti

Geodata

 

 

pořádaný pod záštitou starosty Obce Plískov

pana Radka Škrdlanta

Seminář na téma Geografické informační systémy (GIS) ve státní správě a samosprávě

Termín: 20. ČERVNA 2014 (PÁTEK) OD 9,00 HOD

Místo konání: KULTURNÍ DŮM PLÍSKOV

Zaměření semináře

Celý příspěvek

pokladničkaV sobotu 5.4.2014 od 9.00 do 11.00 hodin se na obecním úřadě vybírají poplatky za komunální odpad a poplatky za psa.

Poplatky zůstávají stejné jako v roce 2013.

Znak č.1
pliskov-znak1
Znak č.2

pliskov-znak2
Znak č.3

pliskov-znak3
Znak č.4

pliskov-znak4
 

Vyberte nový znak obce Plískov

  • Znak č.2 (52%, 15 Hlasů)
  • Znak č.1 (17%, 5 Hlasů)
  • Znak č.4 (17%, 5 Hlasů)
  • Znak č.3 (14%, 4 Hlasů)

Hlasovalo: 29

Nahrávání ... Nahrávání ...

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce P l í s k o v
(o.Rokycany).

Celý příspěvek

strom2013-0001Dále byl odhalen a vystavěn nádherný betlém v životní velikosti, který vznikal několik desítek hodin, díky místnímu obětavému řezbáři. Na tuto první akci v naší obci byl pozván Zbirožský farář, který stromu a betlému požehnal, poté bylo za zpíváno několik koled, jak  místními dětmi, tak pozvanou mladou umělkyní.

Tomu všemu přihlíželo přibližně 140 místních, ale i cizích obyvatel, kterým bylo nabídnuto od místních žen upečené cukrový, svařené víno, čaj….

Fotogalerie

betlemV neděli 1.12.2013 asi v 16:30 hod. budeme u nás v Plískově na návsi historicky poprvé rozsvěcet  vánoční strom .
Náves ozdobí první plískovský betlém
Přijďte přivítat adventní čas spolu se svými dětmi, sousedy a přáteli.

Vítáni jsou všichni….
občané, starousedlící, novousedlíci, chataři, chalupáři i návštěvníci Plískova!

sv.MikulášKde: Pohostinství Plískov
Kdy:
7. prosince 2013 od 15:00 hod.
Pro děti připraven program

Večer diskotéka pro dospělé (od 20:00)
Hraje DJ FRANKO

Vstupné dobrovolné!

prak

Kde: sál hospody v Plískově
Kdy: zápis od 9.hod., zahájení v 10.00
Jak: střílí se z 9m na sklopky a terč (10 ran z vlastního nebo zapůjčeného praku)

Věkové kategorie:

  • 1. – do 10 let
  • 2. – do 18.let

Ceny: první tři v pořadí obdrží pohár a dárek, všichni ostatní dárek podle vlastního výběru
Startovné: zdarma

:-)  Střílet může každé dítě! :-)

deti2V sobotu 10.8. 2013 se koná dětský den plných her pro děti, za účasti dobrovolných hasičů…

Začátek ve 14.00 hodin na hřišti.

Večer od 19.00 hodin se koná taneční zábava, pro dospělé…
Zváni jsou všichni přítomní obyvatelé, ale i přespolní….

 

práceV sobotu dne 13.4.2013 se uskuteční brigáda na čištění koupaliště a to od 8.00 hodin na místě samém a jsou zváni všichni z obce.

Nářadí sebou ( koště, lopata…)

 

prakDne 9.2.2012 se koná další ročník Plískovské prakiády,

na již 12.ročník jsou zvány vyznavyči praků jak místní, tak z nedalekého okolí, ale také z jiných koutů republiky naší republiky.

Prezentace již od 9.00 hodin.

 

V sobotu 7.4.2012 se od 9.00 do 11.00 hodin na obecním úřadě vybírají poplatky za komunální odpad

(500,- Kč/osoba nebo rekreační chalupa) a poplatky za psa (50,-Kč za 1 psa, další 100,- Kč)