Obec Plískov

Přihlášení se do zpravodaje

Informace

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 604 808 141
IČ obce: 00573841
skrdlantradek@seznam.cz
starosta@pliskov.cz
obec.pliskov@worldonline.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Třídění odpadů?
Dnes již samozřejmost

Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Kde obce berou peníze na svůj provoz.
Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 – začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu…
Čerpáno z obecní kroniky

0102--640letObecních oslav 640 let od první zmínky a výročí 120 let založení SDH se účastnil generální vikář Plzeňského biskupství P. ThLic. Krzysztof Dędek, který vysvětil boží muka na Chotětíně a obecní kapličku.

Podle neoficiálního počítání prošlo oslavami něco kolem 220 návštěvníků. K vidění bylo umění kovářské, v dobových uniformách vojáky z první světové války a z druhé světové války, ukázky malých soptíků ze Zbiroha. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, pískování, velká skluzavka se skákacím hradem. K poslechu hrála kapela Kozleranka. „Čestným uznáním občana“ byli oceněny tři spoluobčané za odvedenou práci pro naši obec. Také bylo možnost vidět hasičskou techniku, od nejstarší až po tu nemodernější. K vidění byla zásluhou SDH Zbiroh, Hlohovice, Těškov a Němčovice, za to jim patří velké poděkování. Proběhla výstavka historických fotografií a uniforem SDH. Na konci oslav byl vysazen nový strom (dub letní) na památku tohoto výročí. Také k tomuto výročí, po třech letech práce, byla vydána kniha o historii Plískova.

Jediným sponzorem akce bylo sklenářství Ševčík Plískov, kterému také děkujeme.

Večer proběhla taneční zábava z účastí cca 80 tanečníků.

Fotogalerie

Z důvodu oslav 640 let obce Plískov bude 12.8.2017 od 12:00 hodin do 18:00 hodin uzavřena místní komunikace při vjezdu na obecní náves. viz. mapka.

Prosíme všechny spoluobčany za schovívavost, porozumění a trpělivost.

Také žádáme všechny, kteří vědí, že budou z uzavřené části obce odjíždět autem v dané době, aby si své auto přeparkovali k místnímu kulturnímu domu.

Příjezd do chat ve spodní části obce bude možný přes polní komunikace ze směru od Chotětína a naopak.

Dne 30.6.2017 od 20:00 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce v místním pohostinství.

Na programu bude hospodaření obce za leden až květen 2017, přípravy oslav od první zmínky o obci a různé…

bazén

Obec Plískov tímto až do odvolání vydává ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD OBECNÍ PITNOU VODOU. Bezohlednost některých lidí nezná mezí a kvůli jejich počínání tak obec byla s prvními letními teplotami opět bez vody a do velkých problémů se tak dostali všichni, kteří jsou odkázáni pouze na obecní zdroj vody.

Obec je v této situaci bohužel absolutně bezmocná, nejsme napojeni na žádnou velkou vodovodní soustavu se zásobárnou vody, ale máme pouze omezené vlastní zdroje. Každý z nás si musí uvědomit, že voda, kterou čerpáme z vrtů, musí být upravována na vodu pitnou tak, aby mohla být přivedena do našich domácností a my se jí mohli napít. Kapacita vodních zdrojů je omezená a úpravna vody má určitou kapacitu. Rozhodně nedodáváme pitnou vodu do domácností, aby se s ní napouštěly bazény a zalévaly zahrady, toto považujeme za neskutečné plýtvání, které je pak již o morálce každého člověka, který na úkor vlastního pohodlí, připravuje souseda o možnost umýt děti nebo jim podat sklenici vody. Zamysleme se sami nad sebou, protože v tuto chvíli nás nezachrání ani třetí vrt, ani čtvrtý, ani pátý, protože každý z Vás, kdo má na zahradě vlastní studnu ví, že pokud z ní začne napouštět deset bazénů najednou, že mu voda ve studni také brzy dojde. Vláda České republiky připravuje v této souvislosti celonárodní opatření, které má zamezit zbytečnému plýtvání vodou a povolit pouze omezenou spotřebu vody, neboť s blížícím létem a obdobím sucha, kdy je pak na mnoha místech vody nedostatek, je nutné tuto situaci řešit.

KDY? v sobotu 22. 4. 2017 v 9:00 hod.

KDE?  na návsi u obecního úřadu (vedle kapličky)

Po skončení akce obdrží každý účastník pivo a porci guláše

v místním pohostinství ZDARMA!!!

V sobotu 15.4. 2017  od 9:00 hodin do 11:00 hodin

na obecním úřadě se vybírají poplatky za komunální odpad a psi.

Popelnice – 800,- Kč (trvale žijící důchodci 500,- Kč)

Psi – 50,- Kč (každý druhý pes 100,- Kč)

začínáme 11.2.2017

od 20.00 do 22.30 hod.

pod vedením tanečních mistrů Jany a Josefa Beranových

Přihlášení do 7.2.2017 na tel.: 605 129 636 – p. Holmanová
                                                 728 134 946 – p. Drncová

Foto z tanečních 2016 – březen, říjen

vánoční stromekPrvní adventní neděli se od 16:30 hodin bude rozsvěcet vánoční strom na návsi.

Zveme všechny místní spoluobčany, ale i ty přes polní.

Na programu bude zahájení, svěcení stromu, zpívání našich nejmenších, ale i profesionálů, dále děti odešlou dopis ježíškovi a pak přijde občerstvování….

Fotogalerie zde

zasedáníV pátek, 18.11.2016 od 18.00 hodin, se v místním kulturním domě koná Veřejné zasedání zastupitelstva obce Plískov.

Na programu bude:

 • hospodaření obce do října 2016
 • návrh rozpočtu na rok 2017
 • rozpočtový výhled na roky 2018-2019
 • různé
 • diskuse

ZVEME VŠECHNY OBYVATELÉ NAŠÍ OBCE

35behbukovemDatum: 29. října 2016

Startovné 100,- Kč
10:30 předškoláci < 6
10:35 žáci 7-8-9
10:40 žáci 10-11-12
10:40 žáci 13-14-15

11:00 vše ostatní

Dne 1.10.2016 nám počasí opět přálo.
Za krásného slunečného odpoledne vyrazilo na 2. Plískovskou šlápotu 59 spoluobčanů, chatařů, jejich příbuzných a kamarádů a jednoho pejska Sofinky. Stejně jako tomu bylo v loňském roce chataři a známí převálcovali Plískováky v počtu účastníků.
Trasa pochodu byla stejná – jelikož loni se osvědčila, nebyl důvod ji měnit.  Procházku plískovskou krajinou, 5,5 km dlouhou, s námi proto neváhala překonat, stejně tak jako loni, nejstarší účastnice paní Vlasta Říhová. Celou trasu, i obtížné úseky, se zavřenými očky a úsměvem na tváři zvládla také nejmladší účastnice Verunka Budínová, která celou cestu spokojeně prospala ve svém kočárku. Mladší účastníci pobíhali po lese a sbírali drobné dary lesa, které by se jim hodily k výrobě lodiček. Po příchodu k lávce přes potok se někteří z nás posilnili pivečkem nebo limonádou, kterou nám zajistila místní paní hostinská. Všichni se tak moc těší na pouštění lodiček, že souhlasí s tím, že buřtíky budeme opékat až poté. Ukazují se šikovné ruce tatínků, maminek a jejich ratolestí, netrvá to dlouho, a už vyplouvá první loďka, úspěšně proplouvá pod lávkou a nechává se unášet dál proudem. Všem loďkám se povedlo lávku podplout, ani jediné plavidlo se nepotopilo. Dospělí opékají buřtíky, vyhání své ratolesti z potoka, ač mnohdy je to zbytečné. Někteří vylévají vodu z holínek, možná bylo zbytečné je s sebou brát. Dostalo se nám i příjemného odpočinku a relaxace, neboť počasí nám opravdu přálo. Všichni jsme si v dobré náladě loučení s létem a vítání podzimu jistě užili.
Už teď se těšíme, až se opět za rok 1. říjnovou sobotu na Plískovské šlápotě sejdeme již potřetí. Především Vy, kteří jste s námi nemohli jít, si tento termín poznamenejte do svých kalendářů, ať s námi za rok překonáte alespoň tu šedesátku.
Moc děkujeme za pochvaly, kterých se nám dostalo za uspořádání této akce. Zároveň musíme poděkovat i my Vám za Vaši účast, a obci Plískov za diplomy a sladkosti pro naše nejmenší.
Děkujeme
Aneta Drncová a Jana Holmanová

Fotogalerie

slapotaVýlet pro malé i velké od 0 do 100 let

Kdy: v sobotu 1.10.2016 v 13:33 hod.

Kde: v Plískově

diplomDne 6.9.2016 se starosta obce účastnil vyhlášení výsledků krajské soutěže „My už třídit umíme“. V letošním 11. Ročníku, kterého jsme se účastnili poprvé, jsme získali 13. místo v kategorii do 1 000 obyvatel.  Vyhlašovatelem soutěže je Plzeňský kraj a společnost EKO-KOM.

13. místo za rok 2015 je velmi dobré umístění, protože bylo hodnoceno něco přes 400 obcí v našem kraji. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu, ale i umístění a vzhled nádob na separovaný odpad. Hodnotící komise nás navštívili v letních měsících, aniž by to někdo z obce věděl.

Tímto bych chtěl jako starosta poděkovat všem našim spoluobčanům, že třídí odpad a i těm co se starají o pořádek kolem sběrných nádob. Poděkování občanům vyslovili i zástupci Plzeňského kraje a zástupci firmy EKO-KOM.

Příjemné 13. místo nám dává další prostor pro zlepšení a potvrzuje, že třídit se vyplatí. V příštím roce bychom se mohli posunout o několik příček výše…. (finanční o hodnocení získávají obce na prvních třech místech)

pozorOd 15.8. – 4.9.2016 bude probíhat odečet pitné vody na vodoměrech.

Prosíme o přístup k vodoměrům v nemovitostech.

pliskov-letecky2Dne 19.7.2016 bylo v naší obci pořizováno několik zkušebních leteckých fotografií nově pořízeným DRONEM, který zakoupilo město Zbiroh. Fotografie a videa pořízená tímto zařízením, slouží výhradně k prezentaci naší obce na našich internetových stránkách a při prezentaci mikroregionu Zbirožsko, jehož jsme součástí. V budoucnu bychom chtěli pořídit další fotografie a videa, která by již měla býti na profesionální úrovni.

Tímto informujeme a žádáme všechny spoluobčany o toleranci z možným průletem tohoto stroje nad obcí.

Fotografie naleznete v naší galerii

15oprava-kdV současné době probíhá oprava místního kulturního domu a to fasády, okapových chodníků, elektrické přípojky a dalších drobných oprav.

Oprava by měla být dokončena do konce měsíce července.  Práce provádí stavební firma, ve spolupráci s místními dobrovolníky.

Fotogalerie

Dne 20.6. 2016 byla obci schválena dotace z Plzeňského kraje na opravu vodní nádrže v horní části obce, a to ve výši 500.000,- Kč.

vodninadrz

Do konce měsíce srpna by měla být vybrána firma na zhotovena díla a po doplnění dalších listin, obec dostane peníze na účet.

Realizace opravy by měla být hotova nejpozději v srpnu 2017.

bazénV minulých dnech byl omezován provoz obecního vodovodu z důvodu většího odběru vody. Po týdnu omezení bylo zrušeno, byla nalezena závada na přípojce v nemovitosti. Denně byl odběr vody větší skoro o 6 m3, což způsobovalo, že nádrž ve vodojemu se nestačila načerpat na plný stav.

Nadále, platí zákaz napouštění bazénu a zalévaní vodou z obecního vodovodu.

Také žádáme rekreační obyvatele, kteří zde nejsou přes týden, aby uzavíraly hlavní uzávěr vody.

bazénOd neděle 12.6.2016 platí zákaz napouštění bazénů, zalévání a další zbytečné plýtvání vody z vodovodu. Tento zákaz platí do odvolání. Důvodem zákazu je stále větší odběr vody na úkor přitékající vody.

hasici2.Dne 17.6. od 18:00 hodin se koná valná schůze sboru

dobrovolných hasičů v místím kulturním domě, dále bude

následovat veřejné zasedání zastupitelstva obce

a to od 18:30 hodin

salsaMísto: Plískov – společenský dům
Termín: sobota 4. června 2016 od 18:00 do 21:00
Cena: 500,- Kč / osoba

Přihlášení do 14.5.2016 na tel: 605 129 636 nebo 728 134 946

zumbapliskovZveme všechny zájemce na zumba fitness do sálu místní restaurace.

Začínáme 1.4.2016

První hodina pro všechny zdarma

prakV letošním roce je zrušen 15. ročník prakiády, z důvodu velkého pracovního vytížení hlavního organizátora.

V případě pokračování dalších ročníků budeme touto cestou informovat.

pokladnička Dne 26.3.2016 od 9:00 do 11:00 se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za komunální odpad a psy.

Výše poplatků byla navýšena na 800,- Kč.

Slevu 300,- Kč mají obyvatelé obce, které dosáhly nebo daný rok dosáhnou věku 63 let.

Poplatek za psa zůstává nezměněn.

Poplatky je možné zasílat na účet 20728381/0100, variabilní symbol uvést č.p. nebo e.č., do zprávy pro příjemce uvést jméno poplatníka.

duchZveme Vás na rodinný muzikál

21.5.2016 od 18.00.hod

odjezd autobusu od vlakového nádraží z Kařezu  v 16.00. hod.

Cena vstupenek včetně dopravy:   
Dětská vstupenka (do 12 let ) ………790,-Kč
Dospělá vstupenka …………………940,-Kč

Rezervace na tel.:   777 350 444

Platba vstupenek do:    18.03.2016

drevoV současné době probíhá těžba dřeva v obecních lesích. Pokud by vznikl přebytek palivového dřeva, obec nabízí jeho prodej za 1000,- Kč za 1m3 bez dopravy.  

Jedná se o měkké dřevo smrk a borovice. Dopravu lze zajistit jen v okolí obce. Vlastní doprava je možná z místa skládkování. Dřevo je v různých délkách.

V případě zájmu kontaktujte starostu obce.

hoopmaniaKdy: 5.2.2016 od 19:00
Kde: Plískov – společenský dům

2 hodiny kroužení 350,- Kč
děti do 10-ti let v doprovodu dospělého zdarma

hasicskyplesV sobotu 23. 1. 2016 v Plískovské hospodě

Hraje skupina Empatia
Začátek ve 20:00 hodin

Vstup 120,- Kč

zasedání

Schůze zastupitelstva obce se uskuteční v sobotu 29.12.2015 od 17.30 hod.

v prostorách zdejšího pohostinství.

Hlavním bodem programu zasedání bude schválení rozpočtu na rok 2016. V bodě různé, bude důležité příprava akcí pro nadcházející rok.

VŠICHNI REKREANTI A OBYVATELÉ PLÍSKOVA JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

mikulas2015Obec Plískov si vás dovoluje pozvat na

dětskou Mikulášskou zábavu s nadílkou

Čeká nás soutěžení, tancování a další zábava.
Přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.
Kde: místní hospůdka
Kdy: 6.12.2015 od 15:00 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

_________________________________________

Mikulášské diskotéky se v letošním roce účastnilo 32 malých ratolestí, kterým ke štěstí a radovánkám stačilo spoustu balónků a několik her.
Vše trvalo jen do doby, než se na scéně objevili čerti, aby po té děti zklidnil anděl a dobroty nadělil Mikuláš…
Foto

2015 rozvěcení

V neděli 29.11.2015 se uskutečnilo již třetím rokem rozsvěcování vánočního stromu na návsi. V letošním roce byla o něco menší účast než v předchozích dvou letech, ale i tak jsme byli spokojený. Vypilo se skoro 18 litrů svařeného vína a několik litrů čaje a grogu. Snědlo spoustu cukroví a perníčků, které připravili místní maminky… Zazpívali a zahráli slečny Dyková a Štíchová, na kytaru pak Josef Machatý ml.

Do kapličky byla umístěna nová soška panny Marie, vyřezávaná p. Machatým Josefem st.

K betlému jsme letos přidali dvě živé ovečky, které bychom tam chtěli mít každý víkend podobu vystavení betléma.

Bohužel k ránu 30.11. ve 3:26 hodin se nám stala nemilá věc, a to, že nám vítr vánoční strom porazil. Ten den odpoledne jsme 12 m smrk o dva metry pokrátili a za pomoci několika obětavců znovu postavili……

Fotografie zde

pliskovska-slapota1Dne 3.10.2015 nám počasí opravdu přálo.

Za krásného slunečného odpoledne vyrazilo na Plískovskou šlápotu 47 spoluobčanů, chatařů, jejich příbuzných a kamarádů, včetně jednoho pejska Kima. Účast byla téměř vyrovnaná, překvapivě chataři a známí převálcovali Plískováky o tři účastníky.

Trasa pochodu byla zvolena tak, aby se mohli účastnit všechny věkové kategorie. Procházku Plískovskou krajinou, 5,5 km dlouhou, s námi proto neváhali překonat ani nejmladší účastník Pepča Machatý (10 měsíců) a nejstarší paní Vlasta Říhová ( 77 let).

pliskovskaslapotaPříjemného odpočinku a relaxace jsme si dopřáli po křtu nové lávky přes Koželužku. Zde mladší účastníci mohli zapátrat po ukrytých pokladech skřítka Plískováčka, zatímco dospělí připravovali plánovanou svačinku v podobě pečených buřtíků na ohni.

Všichni jsme si v dobré náladě loučení s létem a vítání podzimu jistě užili. Už teď se těšíme, až se opět za rok 1. říjnovou sobotu na Plískovské šlápotě sejdeme. Především Vy, kteří jste s námi nebyli, si tento termín poznamenejte do svých kalendářů, ať s námi za rok můžete také šlapat.

Nakonec nesmíme zapomenout poděkovat těm, kteří se na přípravě této akce podíleli.

Děkujeme organizátorům i účastníkům

zasedání

Schůze zastupitelstva obce se uskuteční v sobotu 21.11.2015 od 18.00 hod.

v prostorách zdejšího pohostinství.

VŠICHNI REKREANTI A OBYVATELÉ PLÍSKOVA JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

20150918_203451[1].jpgV současné době, byla dokončena rekonstrukce části elektroinstalace v kulturním domě.

Byla dokončena kuchyň a lokál a je tedy znovu otevřeno. Práce byli přesunuty na sál, podium a přísálí….

Touto cestou zatím děkujeme všem, kteří se podílejí na práci. Firmě zajišťující elektro atd., a místním obyvatelům, kteří se podílejí na úklidu, natírání a menších opravách….

beerV pátek 14.8. od 17.00 hodin bude opět otevřena místní restaurace, a to novými nájemci.
Zveme  všechny, kteří jsme rádi chodili a na uvítanou nám ve 20.00 hodin bude hráno na kytaru a podáván guláš…

V měsíci září bude na několik dnů opět restaurace zavřena a to z důvodu plánované rekonstrukce elektro instalace.

pozorOd 15.8. do 31.8.2015 bude probíhat odečet vodoměrů na odběr vody z obecního vodovodu.

Žádáme všechny majitelé přípojek, aby umožnili pověřeným osobám, přístup k vodoměrům.

Starosta obce v sobotu 1.8. ve vítězné obci Kornatice,
převzal od hodnotitelské komise pamětní medaili a diplom.

Vítězná obec si první cenu zasloužila, protože zde byl vidět velký kus práce ve všech hodnotících směrech. O tento úspěch se zasloužili všichni místní obyvatelé, ale i rekreanti.

Proto si myslím, že i naše obec by mohla časem získat daleko vyšší ocenění. Jde hlavně o to, aby k úspěchu dopomohli všichni jako jeden občan… Jde to, ale musí se chtít. Příkladem je obec Chlum u Zvíkovce kde žije 44 obyvatel, ti dokázali získat zelenou stuhu, která jim přinesla nemalé peníze, ale i další výhody. Dále pak budou reprezentovat kraj v celostátním kole.

Věřím, že obyvatelé naší obce se budou chtít účastnit i dalších ročníků a uděláme do příštího roku velký kus práce tak, abysme hodnotící komisy zaujali….

detskydenObec Plískov Vás zve na dětský den

v sobotu 25.7.2015 od 14 hodin

na místním hřišti

24.6.2015 naši obec navštíví hodnotící komise pro soutěž Vesnice roku (viz.občasník), do které jsme se přihlásili. Pevně věříme, že komisi něčím zaujmeme a získáme nějaké body. Nejspíše se budeme ucházet o zelenou stuhu, což je péče o vzhled obce. V jiném případě získáme alespoň zkušenosti do budoucnosti.

Touto cestou vyzýváme naše spoluobčany, kteří chtějí aby naše obec zaujala, aby přispěli vlastní aktivitou a tento víkend 20.6.-21.6.2015 například posekali trávu okolo svých nemovitostí, zametli štěrk na komunikacích a tak podobně. Všem, kteří takto přispějí ke zkrášlení obce předem děkujeme …

hradecnmDne 6.6.2015 obec Cekov pořádá zájezd na hrady a zámky Hradec nad Moravicí a Raduň.

Touto cestou zveme obyvatele Plískova na společný výlet a příjemnou zábavu.

Cena zájezdu 500,- Kč, důchodci a děti 400,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava a vstupy na zámek a hrad.

Odjezd autobusu 6.6.2015 v 5:00 hodin z Cekova, nebo po domluvě i z Plískova.

Kontaktní telefon je 737 904 001.

zasedáníDne 22.5.2015 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zasedání se uskuteční od 18:00 hodin v místním pohostinství.

Zveme všechny co se zajímají o události v obci a její budoucnost…

jzdDovolujeme si Vás pozvat na přátelské posezení s hudbou, bývalých i současných spolupracovníků JZD, ZD Zbiroh.
Setkání se uskuteční v sobotu 23.5.2015, od 16.00 hodin, v restauraci Plískov.
Zároveň si Vás dovolujeme požádat o šíření této pozvánky, mezi Vám dostupné spolupracovníky, na které máte spojení.
Srdečně Vás zve
Lumír Kratochvíl (736 468 507)
Petr Veverka (724 214 714)
Věra Šašková (732 882 312)
Kamila Voříšková (737 437 711)

Naše obec nezískala dotaci na obnovu místní komunikace z programů ROP Jihozápad. Stali jsme se pouze náhradníky a to na 66 místě z 87 náhradníků.

Dále naše obec byla přihlášena do soutěže Vesnice roku, jedna z pěti v našem okrese.  Doufáme, že každý místní občan i rekreant  přispěje nějakou formou, abychom byli  úspěšní…

Byla získána dotace na dokončení oprav místního kulturního domu ve výši 192.000,- Kč a to od Plzeňského kraje.  V letošním roce do této nemovitosti bude investováno přibližně  490.000,- Kč.

Také jsme získali dotaci, opět od Plzeňského kraje, na dokončení  interiéru místní kaple. Získaná částka je 80.000,- Kč a celková investice by měla být cca 177.000,- Kč

Pro všechny obyvatele , kteří produkuji bioodpad,  byl přistaven kontejner. Kontejner je umístěn v horní části obce a to při vjezdu na farmu p. Ekla.  Žádáme všechny, aby vyprodukovaný bioodpad odváželi do tohoto kontejneru  a neodhazovali ho na cizí pozemky.

 

Tento potok rozděluje katastrální hranice a vlastníky lesů, Plískov a Jerome Colloredo-Mannsfeld. Lávka se budovala několik týdnu a to od listopadu 2014. Na její stavbě se podílelo několik dobrovolníků z obce a to jak místních tak i z řad rekreantů. Lávka byla vystavěna pevnější a výše nad hladinou vody, takže by měla vydržet i menší povodně, které jsou za poslední roky stále častější. Poděkování za její z budování tedy patří všem, kteří pomáhali jakýmkoliv způsobem, buď prací nebo materiálně…

   

V nejbližší době začneme připravovat novou vyhlášku o odpadech. Od letošního roku jsou obce povinny začít třídit bioodpad a železo.

Obcím to přinese náklady navíc, a proto se budeme zabývat zdražením od příštího roku.   Čím více budeme třídit, mělo by se ušetřit. A třídit se opravdu dá…

Také jsme podali druhou žádost o dotaci na komunikace v horní části obce. Doposud jsme prošli několika kontrolami dotace a vždy potřebné doplnili.

Zabýváme  se  zpracováním projektu na místní obchod a jeho další využití.

Malý obchůdek by zde měl být zachován a z dalších prostor by mohly vzniknout třeba byty pro seniory….

Celý příspěvek

pokladničkaPoplatky za komunální odpad by měli být uhrazeny do 31.3.2015.

Jednou z možností je zaplatit převodem na učet 20728381/0100 Komerční banka a.s.

Zájemcům o platbu v hotovosti bude umožněno zaplatit až 4.4.2015 v dopoledních hodinách na obecním úřadě.

Poplatky jsou ve stejné výši jako v roce 2014.

certV neděli 7.12.2014 se uskuteční Mikulášská diskotéka s návštěvou čerta a možná i Mikuláše.

Začátek v 15:00 hodin v místním kulturním domě….

vanocnistromV nedělní podvečer se podruhé, po roce, rozsvítil vánočního strom na návsi, a to z požehnání Zbirožského pana faráře. Pro zpestření jsme měli zapůjčeného živého beránka. Po úvodním slovu p. starosty, předvedly své zpívání, za podpory kytary dospělá děvčata, a poté za zpívala místní omladina. (4-14 let).

Na konci všeho, proběhlo hromadné fotografování. Jen je škoda, že se toho nezúčastnila více jak třetina návštěvníků.

Po celou dobu příjemného setkání, se podávali nápoje (svařené víno, čaj a grog). Bylo vypito cca 40 litrů, dále měli všichni přítomní k dispozici cukroví, napečené místními ženami.

V letošním roce bylo více návštěvníků o proti loňskému roku cca 145 obyvatel a to ne jen z Plískova.

Fotogalerie

zasedání

Vše probíhalo v místním pohostinství za přítomnosti místních obyvatel.

Nové zastupitelstvo je následující roky 5 členné.

Starosta – Škrdlant Radek
Místostarosta – Drnec Martin
Předseda fin. Výboru – Budínová Veronika
Členové – Jana a Josef Holmanovi
Předseda kontrolního výboru – Krejčí Pavel
Členové – Kožíšková Irena, Krejčí Jaroslav

 

Plískovský občasníkPrávě vyšlo nové vydání Plískovského občasníku.

Všechna vydání naleznete v elektronické podobě zde.

detden2014V sobotu 9.srpna od 14.00 hodin se koná dětský den na hřišti.

Je připraven zábavný program, hry a soutěže. Po skončení opékání špekáčků…

zasedáníV pátek 25.7.2014 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce v místním pohostinství od 18.30 hodin.

Jedním z bodů programu je návrh kandidátů pro nadcházející komunální volby…

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář společnosti

Geodata

 

 

pořádaný pod záštitou starosty Obce Plískov

pana Radka Škrdlanta

Seminář na téma Geografické informační systémy (GIS) ve státní správě a samosprávě

Termín: 20. ČERVNA 2014 (PÁTEK) OD 9,00 HOD

Místo konání: KULTURNÍ DŮM PLÍSKOV

Zaměření semináře

Celý příspěvek

pokladničkaV sobotu 5.4.2014 od 9.00 do 11.00 hodin se na obecním úřadě vybírají poplatky za komunální odpad a poplatky za psa.

Poplatky zůstávají stejné jako v roce 2013.

Znak č.1
pliskov-znak1
Znak č.2

pliskov-znak2
Znak č.3

pliskov-znak3
Znak č.4

pliskov-znak4
 

Vyberte nový znak obce Plískov

 • Znak č.2 (52%, 15 Hlasů)
 • Znak č.1 (17%, 5 Hlasů)
 • Znak č.4 (17%, 5 Hlasů)
 • Znak č.3 (14%, 4 Hlasů)

Hlasovalo: 29

Nahrávání ... Nahrávání ...

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce P l í s k o v
(o.Rokycany).

Celý příspěvek

strom2013-0001Dále byl odhalen a vystavěn nádherný betlém v životní velikosti, který vznikal několik desítek hodin, díky místnímu obětavému řezbáři. Na tuto první akci v naší obci byl pozván Zbirožský farář, který stromu a betlému požehnal, poté bylo za zpíváno několik koled, jak  místními dětmi, tak pozvanou mladou umělkyní.

Tomu všemu přihlíželo přibližně 140 místních, ale i cizích obyvatel, kterým bylo nabídnuto od místních žen upečené cukrový, svařené víno, čaj….

Fotogalerie

betlemV neděli 1.12.2013 asi v 16:30 hod. budeme u nás v Plískově na návsi historicky poprvé rozsvěcet  vánoční strom .
Náves ozdobí první plískovský betlém
Přijďte přivítat adventní čas spolu se svými dětmi, sousedy a přáteli.

Vítáni jsou všichni….
občané, starousedlící, novousedlíci, chataři, chalupáři i návštěvníci Plískova!

sv.MikulášKde: Pohostinství Plískov
Kdy:
7. prosince 2013 od 15:00 hod.
Pro děti připraven program

Večer diskotéka pro dospělé (od 20:00)
Hraje DJ FRANKO

Vstupné dobrovolné!

prak

Kde: sál hospody v Plískově
Kdy: zápis od 9.hod., zahájení v 10.00
Jak: střílí se z 9m na sklopky a terč (10 ran z vlastního nebo zapůjčeného praku)

Věkové kategorie:

 • 1. – do 10 let
 • 2. – do 18.let

Ceny: první tři v pořadí obdrží pohár a dárek, všichni ostatní dárek podle vlastního výběru
Startovné: zdarma

🙂  Střílet může každé dítě! 🙂