obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Obecní úřad Plískov jménem provozovatele vodovodu, naléhavě žádá všechny odběratele vody k dočasnému omezení užívání pitné vody k účelům, nesouvisejícím s provozem domácnosti.

Jedná se zejména o nepoužívání pitné vody z veřejného vodovodu pro účely:

  • napouštění a dopouštění bazénů, studní a akumulačních nádob
  • zalévání zeleně
  • mytí automobilů

Toto opatření je vydáváno pro období od 15. května do 15. září 2020

Odůvodnění:
vzhledem k velmi nízkým hladinám podzemních vod, přetrvávajícímu suchu a navýšení počtu obyvatel v obci v období letních měsíců dochází každoročně k nedostatku vody ve zdrojích vodárny, a tím hrozí velmi nepříjemné přerušení dodávek pitné vody obyvatelstvu.

Zájemci o získání vody k naplnění bazénů mohou využít dodávky cisternou od firmy REVOS Rokycany (cena 57 Kč/m3, doprava 33 Kč/km, paušální sazba 770 Kč za provedení práce)

V zájmu všech trvale i dočasně bydlících občanů Plískova vyzýváme všechny k ochraně vzácných zdrojů pitné vody.

V Plískově dne 6. 5. 2020