obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

V letošním roce 2019 jsou obecním úřadem v Plískově vybírány poplatky za likvidaci komunálního odpadu a držení psů ve stejné výši jako v předchozích letech:

ODPADY: 

800 Kč za trvale přihlášenou osobu (vyjma dětí do 15 let), osoby nad 63 let, přihlášené více než 2 roky sleva 300 Kč
800 Kč za objekt k individuální rekreaci nebo objekt, kde není trvale hlášena žádná osoba

PSI:

50 Kč za jednoho psa
100 Kč za každého druhého a dalšího psa

Poplatky uhraďte nejpozději do 31. 3. 2019:

  • převodem na účet č. 20728381/0100 Komerční banka a.s., var. symbol – čís. popisné/ev. číslo, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka
  • hotově na obecním úřadu v úředních hodinách
  • ve výjimečných případech dodatečně hotově v sobotu dne 20. dubna 2019 v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin