obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Dopoledne 6. dubna 2019 se zapojilo 5 žen a dvě děti z naší obce do úklidu našeho okolí v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Za krásného počasí jsme během necelých 3 hodin sesbírali v lese pod Bukovskou horou  a na okraji pole asi 140 kg odpadu, jako byly igelity, obaly od nápojů, potravin, olejů, polystyreny, hadice a nádoby. Množství nalezených odpadků nás dost překvapilo, zlikvidovat nám je pomohli kolegové dobrovolníci ze Zbirohu do přistaveného kontejneru. Poděkování za tuto velmi záslužnou a všem prospěšnou práci náleží paní Věře Šůchové s dcerou Aničkou, Mgr. Janě Holmanové se synem Irim, Anně Budínové, Martině Asenové a MVDr. Daniele Machaté. Mrzelo nás, že nám nepřišel pomoci žádný muž, tak snad příště.