obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář společnosti

Geodata

 

 

pořádaný pod záštitou starosty Obce Plískov

pana Radka Škrdlanta

Seminář na téma Geografické informační systémy (GIS) ve státní správě a samosprávě

Termín: 20. ČERVNA 2014 (PÁTEK) OD 9,00 HOD

Místo konání: KULTURNÍ DŮM PLÍSKOV

Zaměření semináře

Geografické informační systémy a jejich praktické využití ve státní správě a samosprávě.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Představitelé obcí, městysů a měst; členové zastupitelstev a rad; tajemníci; vedoucí úředníci a úředníci odborů úřadů; vedoucí a další pracovníci svazků obcí, organizací zřízených (založených) samosprávami.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE V 9:00 HODIN

Program:

1) Úvod do oblasti GIS (Ing. Pavel Petřík – Geo Data, s.r.o.)

2) Katastr nemovitostí v novém Občanském zákoníku (Anna Čiháková – První rekodifikační o.p.s.)

3) Moderní vývojové trendy v oblasti GIS (Ing. Ladislav Čapek – Geosense, s.r.o.)

4) Inženýrské sítě a jejich správa v GIS (zástupce SČVAK)

5) Účelové pasporty – proč a jak na ně? (Ing. Pavel Petřík – Geo Data, s.r.o.)

10,15 hod – Přestávka 15 min – občerstvení

6) Možnosti sdílení dat a podkladů pro veřejnost, správu a servisní organizace (Jiří Beneš – Geo Data, s.r.o.)

7) GIS, Katastr nemovitostí a Zeměměřický zákon (zástupce Komory geodetů a kartografů ČR)

8) Zkušenosti s provozováním aplikací na úrovni obcí, měst a ORP (uživatelé GIS z řad měst a obcí)

9) GEOPORTÁL vs. DESKTOP (Ing. Pavel Petřík – Geo Data, s.r.o., Ing. Václav Macek – Geosense, s.r.o.)

10) Diskuze, workshop

Závěr 12,00 hod

POTVRZENÍ A PŘIHLÁŠENÍ:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 19.ČERVNA 2014 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce pouze 40 míst!).

Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Přihlášeni můžete provést elektronicky ZDE

Nebo potvrďte telefonicky tel. : +420 352 627 576 nebo +420 603 253 351 ,

Bc. Nelly Trávníková

Administrativa

Geo Data, s.r.o.
Svatopluka Čecha 1001
356 01 Sokolov
http://www.geodata.cz