obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Obec Plískov získala v letošním roce vysokou finanční podporu státu a Evropské unie k pořízení kompostérů pro domácí kompostování.

Cílem projektu je další snížení produkce směsného komunálního odpadu určeného ke skládkování, a separace, následovaná zpracováním biologicky odbouratelných odpadů k využití formou kompostu pro přímo u producentů. Kompostéry o objemu 1 tisíc, nebo 2 tisíce litrů budou zapůjčeny všem majitelům nemovitostí v obci (tedy včetně domů určených k rekreaci) na základě smlouvy o výpůjčce ZDARMA na dobu 5 let. Poté přejdou do vlastnictví majitele domu

Do kompostérů lze ukládat veškeré kuchyňské rostlinné zbytky, posečenou trávu, listí a zelený odpad ze zahrad, dále i některé druhy papíru, štěpky, kůru, a podobně. Ke kompostéru obdrží vypůjčitel podrobnou informační příručku.

Žádáme všechny majitele nemovitostí v obci, kteří mají o tuto službu zájem, aby kontaktovali pracovníky Obecního úřadu a to:

  • lístkem vhozeným do poštovní schránky na Obecním úřadu
  • osobně v úředních hodinách úřadu (liché týdny ve čtvrtek od 18 do 19 hodin)
  • elektronicky na e-mail: daniela.machata@seznam.cz nebo starosta@pliskov.cz
  • telefonicky, nebo SMS na číslo 607 418 180

V žádosti uveďte následující údaje:

  • Jméno a příjmení vypůjčitele a adresu trvalého pobytu,
  • adresu nemovitosti, kde bude v Plískově kontejner umístěn, pokud se neshoduje s bydlištěm
  • a velikost kontejneru, kterou požadujete (1 tisíc / 2 tisíce litrů).

 Kontejnery o objemu 2 tisíce litrů jsou přednostně určeny pro trvale obsazené domy se zahradou.

Výdej kompostérů bude realizován vždy v době úředních hodin Obecního úřadu, a dále v termínech, oznámených obecním rozhlasem.