Obec Plískov

obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 - začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu...
Čerpáno z obecní kroniky

Obec Plískov zve srdečně všechny děti na Mikulášský rej s muzikou a nadílkou.

Masky vítány!

Kdy: sobota 1.12.2018 od 15 hod.
Kde: Sál restaurace v Plískově

Dne 11. listopad 1918 se ve vlakové soupravě na severu Francie u města Compiègne podepsali Spojenci a Německo příměří, které ukončilo na západní frontě 1. světovou válku, byl to jeden z nejkrvavějších konfliktů lidstva.

Proto si dnes v 16:30 několik občanu naší obce společně z několika válečnými veterány připomnělo tento historický den zapálením svíčky se symbolem vlčího máku. A poté minutou ticha uctilo památku našich spoluobčanů, kteří se z této války nevrátilo…

A proč květ vlčího máku? Právě květ vlčího máku, který ve velké míře rozkvetl v průběhu těžkých bojů u města Ypers, má původ ve verších, jenž napsal účastník těchto bojů lékař Mc Cray, byl později použit jako symbol a vzpomínka na válečné veterány a invalidy. Představuje krev, kterou byla potřísněna bojiště i hroby padlých. V současné době slouží kvítek rudého vlčího máku jako nadační předmět pro různé sbírky na celém světě.

      

Dne 28.10.2018 si naše malá vesnička malým aktem připomněla vznik naší republiky.

V 15:00 hodin se sešlo 36 obyvatel u pomníku padlých v první světové válce k výsadbě „lípy svobody“. Před samotnou výsadbou promluvil 1.místostarosta obce o vzniku naší republiky a po výsadbě si přítomní na počest zazpívali státní hymnu…

Fotogalerie

Pořádá :
OBEC Plískov a Farma Ekl

Datum : 27. října 2018
Místo : Plískov – 3 km od Zbiroha bývalý okres Rokycany
Kancelář : pohostinství Plískov od 9:00
Startovné : 70+ a děti 15 let 0 Kč / ostatní 100 Kč při prezentaci
V ceně občerstvení v cíli, láhev vody, medaile pro každého
Zajištěno je také hlídání dětí.

10:30 předškoláci < 6
10:35 žáci 7-8-9

Mapa běhu

10:40 žáci 10-11-12
10:40 žáci 13-14-15
11:00 vše ostatní

Tratě :
Předškoláci 100m
Mladší žáci 360m a 720m

Starší žáci 1400m

Ženy a dorostenci klasických 4260m
Muži , veteráni dvakrát okruh tj. 8520m , V70+ okruh jeden
Běží se pouze na lesních cestách , pěšinách v nádherném prostředí Bukova

 

Dne 22.9.2018 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce, a to v sále kulturního domu od 19:00 hodin.

Na programu bude hospodaření obce, volby, poděkování končícímu zastupitelstvu a různé.

Zváni jsou všichni kdo se zajímají o dění v naší obci.

Opětovně žádáme spoluobčany, aby se snažili třídit komunální odpad.

Stále to někteří ignorují a plní popelnice, sklem, plastem a papírem. To vše se dá separovat do určených nádob na dvou místech v obci. I na těch to dvou místech, bych poprosil udržovat pořádek a vytříděný odpad vhodit do nádob. Nepořádek kolem nich kazí vzhled obce, ale zaměstnává to i pár dobrovolníků, který to za ty línější vhodí do nádoby.

Od 16.8.2018 dochází k omezení dodávky vody z obecního vodovodu a to od 21:00 do 11:00 hodiny.

K omezení dochází z důvodu nižšího přítoku vody a větší spotřebě. Proto žádáme všechny co vodu používají, aby s ní šetřili. V případě dalších problému, bude voda omezena na ještě větší dobu.

Tato situace není jen v naší obci, ale i mnoha dalších.

V měsíci říjnu budou čištěny stávající vrty a poté bude vyhledán další možný zdroj vody.

Obec Plískov nabízí do nájmu zavedený kulturní dům se sálem a zahrádkou (hospodu). Hned vedle hřiště pro fotbal, nohejbal, dětské hřiště a koupaliště. K pronájmu již od října 2018.

Nájemce by měl mít zkušenosti v oblasti pohostinství apod.

Případné dotazy na tel.: 604 808 141, případně sms.

Odečet vodoměrů

V měsíci srpnu bude probíhat odečet vodoměrů za uplynulý rok. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby byl umožněn přístup k vodoměrům pověřené osobě za obecní úřad.

Cena za m3 vody je stejná jako v loňském roce 25,- Kč.

Plýtvání vody

Upozorňujeme také zbytečným plýtváním vody z obecního vodovodu. Každým dnem klesá hladina vody v obecních studních, a nikdo z nás si nepřeje omezovat dodávku vody. Jsou pořád nezodpovědní občané, které z touto vodou zalévají a podobně.

Zákaz rozdělávání ohně

V těchto dnech je zakázáno v blízkosti lesa rozdělávat ohně. Týká se to hlavně chatové části a to z důvodu vysoké rizikovosti požárů.

Třídění odpadu

Žádáme všechny spoluobčany, chataře i chalupáře na třídění odpadů. Velké množství majitelů nemovitostí, odpady netřídí a do popelnic odkládá i odpad, který tam nepatří. Firma svážející komunální odpad, není povinna tyto nádoby vyprázdnit, proto se může stát, že zůstanou plné.

Obec stále dost peněz doplácí na odpady a tímto přístupem nezodpovědných spoluobčanů (převážně rekreantů), může dojít k dalšímu zvýšení poplatků za tyto služby. A to jistě nepotěší ty poctivé občany, kteří třídí odpad… a kdybych jako zástupce obce mohl jmenovat ty nezodpovědné, tak bych je všechny zveřejnil. Ale nemohu….

 

 

Ve čtvrtek 31.5.2018 proběhne očkování psů proti vzteklině od 12:15 do 12:30 na místě obvyklém.

Cena očkování 200,- Kč.

V sobotu 26.5.2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu.

Svoz bude probíhat na návsi v době od 9:20 do 9:35 hodin.

Vybírat se budou pneumatiky, oleje, barvy a obaly od těchto produktů, elektro spotřebiče….

V pátek 25.5.2018 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Místo konání v místním kulturním domě od 19:00 hodin.

Na programu bude: hospodaření obce, hospodaření v obecním lese, nákup pozemku, různé (vodovod, přijetí dotací,..)

Jenže pořád se mezi námi najdou tací, kteří neberou ohled na ostatní odběratele a vodou plýtvají, hlavně zaléváním.

Spotřebitelé by si měli uvědomit, že chodit každý den několikrát zavírat a pouštět vodu, být několikrát za den ve vodárně a sledovat stav vody, není nic příjemného. Vody je opravdu málo a stav se nelepší. Léto teprve začíná a může se stát, že pro vodu si budeme chodit na náves s vědry do cisterny. Važme si aspoň toho, že nám zatím teče z kohoutku doma, i když jen pár hodin denně.

Již druhou neděli za sebou se nám stalo, že v době mezi 11:00 a 19:00 hodinou byl odběr vody 13 kubíků a více. V ostatní dny ve stejnou dobu není kolikrát ani poloviční. Jako by si někdo dělal zásobu na celý týden, nebo zaléval.

V posledních dnech kontaktujeme firmy, které se zabývají čištěním vrtů. Je to jedna z variant, že bychom vrty nechali vyčistit. Také kontaktujeme firmy, které se zabývají hledáním vody a dalším potřebným ke zhotovení nového vrtu. 

V posledních dnech nás trápí velký nedostatek vody.

Po odstranění poruch na přípojkách, zjišťujeme, že přítok vody z vrtů není již tak vydatný, tak jako před deseti lety. Odběr je dnes větší než přítok.

Proto zákaz napouštění (dopouštění) bazénů, zalévání, mytí aut a podobné činnosti, plátí více než v předchozích letech. Každý kdo využívá vodu z obecního vodovodu, by si měl uvědomit, že tato voda slouží výhradně pro používání v domácnosti. Každé jiné využití, snižuje její množství.

Nikdo v dnešní době nechce být bez vody, proto si vody važme a využívejme ji hospodárně.

Tento týden je odběr vody omezen na několik hodin denně a to z důvodu nízké hladiny ve vodojemu. Omezení potrvá do naplnění nádrže. Doufejme, že je toto opatření jen dočasné…