Obec Plískov

Přihlášení se do zpravodaje

Informace

 

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

 

Fond soudržnosti EU

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 – začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu…
Čerpáno z obecní kroniky

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném dne: 26. července 2019 v době od: 19:00 hodin.
Místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

I. Kontrola plnění úkolů a usnesení z posledního jednání ZO dne 28.6.2019
II. Schválení výběru dodavatelů a textu Výzvy k výběrovému řízení (kompostéry)
III. Schválení výběru dodavatelů v rámci projektu Veřejné osvětlení
IV. Žádost o odkup části obecního pozemku pro výstavku rodinného domu
V. Informace o jednání s autorem Variantní studie odkanalizování obce
VI. Informace předsedajícího k výskytu kůrovce v obecním lese
VII. Pošta, různé dle aktuálních potřeb

V sobotu 22. června 2019 proběhla v knihovně tvořivá dílna zaměřená na potisk textilu.

Pod vedením paní Ivety Hochmanové z Olešné jsme si vyzkoušeli tisknutí speciálními barvami s pomocí šablon a sítotisku, a to jak na vlastní přinesené oblečení, tak na trika a tašky, které bylo možné zakoupit na místě. Pod rukami malých i velkých tak postupně vznikaly nádherné kousky, které nám ještě dlouho budou připomínat příjemně strávené odpoledne.

Pěknou procházku v téměř letním počasí přes údolí Koželužky do Chotětína na zbirožský zámek absolvovalo v sobotu 8. června 2019 10 účastníků.
Po cestě jsme navštívili Expozici hasičské techniky na Švabíně, která učarovala zejména mladým klukům, zejména se nemohli odtrhnout od historické spojovací techniky v „bunkru“.  Zakončili jsme malým občerstvením na zámku.
Oceňujeme účast čilých důchodců a plískovských rekreantů, bez nich by se akce neuskutečnila.

 

Vážení obyvatelé Plískova a uživatelé rekreačních objektů v Plískově,

v současné době platné právní předpisy kladou stále větší důraz na hospodaření obcí s pitnou vodou, i s odpadní vodou, která je vypouštěna do okolní přírody. S tím souvisí i náklady na údržbu vodovodní a kanalizační sítě, a povinnost tvoření finančních rezerv k jejich rekonstrukci, daná zákonem.  Obec musí za tímto účelem zvažovat zavedení poplatku stočného a stanovit přiměřenou sazbu a způsob výběru od majitelů nemovitostí.

V příloze 1 si k upřesnění aktuálního stavu nakládání s vodami v obci dovolujeme předložit tento dotazník všem majitelům nemovitostí. Vlastník nemovitosti svým podpisem prohlašuje, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé. Obec není oprávněna provádět úřední kontroly příslušných schválení, souhlasů a povolení k provozování zařízení na odběr podzemních vod a likvidaci odpadních vod, ale může o spolupráci požádat kompetentní úřady. Tuto přílohu prosím vyplňte v každém případě, údaje v ní jsou pro nás velmi důležité.

Příloha 2 je určena všem občanům, kteří se chtějí vyjádřit k dalšímu rozvoji obce a posoudit vhodnost a potřebnost naplánovaných investičních aktivit (rekreantům jen pro informaci). Zastupitelé obce navrhli investice, které jsou potřebné pro rozvoj obce, nebo pro zkvalitnění života v Plískově, jež by měly být realizovány v tomto volební období (do roku 2022). Rádi bychom zohlednili názor obyvatel tak, aby byly vynaložené prostředky využity co nejúčelněji.

Vyplněný dotazník s přílohami prosím odevzdejte na Obecním úřadě, nebo předejte přímo zastupitelům co nejdříve, nejpozději však do 15. srpna 2019.

Anketa je zveřejněna i na webových stránkách obce http://www.pliskov.cz/anketa-obecniho-uradu-v-pliskove/ ve vyplnitelné formě, kde si jej můžete stáhnout a vyplněný zaslat e-mailem na adresu starosta@pliskov.cz .

Děkujeme za pochopení, zastupitelé obce Plískov

Přílohy jsou ve formátu *.docx

ANKETA úvod
Příloha 1
Příloha 2

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném
dne:                28. června 2019
v době od:      19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení za 1. pololetí 2019
 2. Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 3. Schválení návrhu Závěrečného účtu za rok 2018
 4. Schválení způsobu sběru a likvidace použitých tuků a olejů – návrh smlouvy
 5. Stanovení termínů brigádnických akcí – likvidace bolševníku – akutní potřeba, úprava povrchu cesty k Chotětínu
 6. Informace z jednání valné hromady POLYGONU ze dne 11.6.2019 – Zápis a usnesení
 7. Informace z jednání Mikroregionu ze dne 24.6.2019
 8. Různé: pošta, dle aktuálních potřeb

v sobotu dne 22. června 2019 od 14 hodin v knihovně (vedle restaurace) v Plískově

Zveme zejména ženy a maminky s dětmi na výtvarnou akci – barevné zdobení doneseného textilu (trička, ubrousky, tašky), tvorbu mandal a výrobu korálkové bižuterie. Materiál k výrobě od paní Ivety Hochmanové si účastnice zaplatí na místě, cenu kurzu hradí obec.

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném

dne:                31. května 2019

v době od:      19:00 hodin

místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Schválení rozhodnutí o pronájmu restaurace
 2. Schválení výměny pozemků pro realizaci vodovodního vrtu
 3. Žádost o připojení projektované stavby k obecnímu vodovodu
 4. Informace o stavebních rozhodnutích MěÚ Zbiroh v obci
 5. Stav akce vybudování nového vrtu – získání pozemku
 6. Různé: dle aktuálních potřeb

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném

dne:                26. dubna 2019

v době od:      19:00 hodin

místo konání: sál kulturního domu Plískov

Program zasedání:

 1. Hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2019
 2. Schválení přijetí dotace KÚ PK (Variantní studie odkanalizování obce a zásobování pitnou vodou, Plískov)
 3. Schválení přijetí dotace KÚ PK (Rekonstrukce technické infrastruktury obce Plískov)
 4. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
 5. Stav akce vybudování nového vrtu – získání pozemku
 6. Různé:
  1. svoz nebezpečného odpadu dne 25. 5.2019
  2. informace o schválení příjmu dotace Min. ŽP ČR (Podpora domácího kompostování)
  3. informace o konání voleb do EP 2019 v Plískově
  4. a další

 

Dopoledne 6. dubna 2019 se zapojilo 5 žen a dvě děti z naší obce do úklidu našeho okolí v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Za krásného počasí jsme během necelých 3 hodin sesbírali v lese pod Bukovskou horou  a na okraji pole asi 140 kg odpadu, jako byly igelity, obaly od nápojů, potravin, olejů, polystyreny, hadice a nádoby. Množství nalezených odpadků nás dost překvapilo, zlikvidovat nám je pomohli kolegové dobrovolníci ze Zbirohu do přistaveného kontejneru. Poděkování za tuto velmi záslužnou a všem prospěšnou práci náleží paní Věře Šůchové s dcerou Aničkou, Mgr. Janě Holmanové se synem Irim, Anně Budínové, Martině Asenové a MVDr. Daniele Machaté. Mrzelo nás, že nám nepřišel pomoci žádný muž, tak snad příště.

Obec Plískov se dne 6. dubna 2019 připojí k celostátní akci Ukliďme Česko.

Srdečně zveme všechny občany, děti, chataře a chalupáře přiloženou pozvánkou.

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném dne: 1. března 2019
v době od: 19:00 hodin
místo konání: obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Žádosti o jednorázový příspěvek/dotaci pro pořízení auta společnosti Koloběh života z. s.
 2. Žádosti neziskových organizací o příspěvek/dotaci v roce 2019 (STP Rokycany, ZO ČSOP)
 3. Žádost o příspěvek obce Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti
 4. Smlouva k projektu Podpora domácího kompostování – dotace EU – živ. prostředí
 5. Investiční akce ve volebním období 2018 – 2021 – sumarizace a vyhodnocení návrhů
 6. Plán lesnických činností – oplocení a výsadba vykácených ploch na jaře 2019
 7. Různé:
  1. dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
  2. pečovatelská služba a plánování služeb pro občany v krizi
  3. informace o harmonogramu úkolů k zajištění voleb do EP v květnu 2019
  4. informace o průběhu HG průzkumu společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.