Obec Plískov

obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU  - odkaz na pdf kompostování

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 - začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu...
Čerpáno z obecní kroniky

zasedání

Starosta obce Plískov rozhodl, vzhledem k současné epidemiologické situaci a platným vládním nařízením, o zrušení zasedání zastupitelstva obce naplánovaného na pátek dne 27.3.2020.

O náhradním termínu budou občané informováni zde.

Vážení spoluobčané,

nabízíme všem, kdo mají omezené možnosti jak si pořídit povinnou ochrannou ústní roušku, kterou musíme na veřejnosti nosit za všech okolností, aby si ji bezplatně vyzvedli na sloupku, instalovaném pod schodištěm Obecního úřadu.

Děkujeme že využíváte tuto nabídku a odebíráte množství jen pro osobní potřebu.

Současně naléhavě vyzýváme všechny šikovné švadlenky v naší obci, aby pomohly tento rouškový sloupek zásobovat vlastními výrobky, zatím z vlastních zdrojů. Roušky by měly být pratelné, dvouvrstvé a zdarma. Máme objednáno menší množství plátna, takže zájemkyně mohou materiál po dodání obdržet. Volejte na tel.: 607 418 180

Děkujeme, že se zapojíte do této solidární aktivity při samozásobení potřebnými prostředky, nikdo jiný to za nás neudělá.

Obecní úřad Plískov

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace

vyhlašuje

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh

pro školní rok 2020/2021

V sobotu dne 30. 11. 2019 v době od 09:20 hod. do 09:35 hod. proběhne na návsi obce Plískov zpětný odběr a mobilní svoz odpadů od obyvatel zdarma firmou Marius Pedersen.

Odebrány budou:

  • nebezpečné odpady: znečištěné obaly (od maziv, lepidel, barev, ředidel, tmelů, olejů apod.), odpadní barvy, absorpční činidla, motorové a ostatní oleje, olejové filtry
  • pneumatiky: z osobních a nákladních aut bez disků (nikoliv od jednostopých vozidel, traktorů, jízdních kol, kočárků, kárek)
  • použitá elektrozařízení: kompletní malé a velké spotřebiče, chladicí zařízení
  • ostatní: zářivky trubicové, výbojky, úsporné zářivky, olejové akumulátory

 

Obec Plískov získala v letošním roce vysokou finanční podporu státu a Evropské unie k pořízení kompostérů pro domácí kompostování.

Cílem projektu je další snížení produkce směsného komunálního odpadu určeného ke skládkování, a separace, následovaná zpracováním biologicky odbouratelných odpadů k využití formou kompostu pro přímo u producentů. Kompostéry o objemu 1 tisíc, nebo 2 tisíce litrů budou zapůjčeny všem majitelům nemovitostí v obci (tedy včetně domů určených k rekreaci) na základě smlouvy o výpůjčce ZDARMA na dobu 5 let. Poté přejdou do vlastnictví majitele domu

Celý příspěvek

Upozorňujeme majitele nemovitostí, vytápěných kotly na pevná paliva I. a II. emisní třídy, které již od 1. září 2022 budou muset být vyřazeny z provozu, na poslední možnost získání dotace na pořízení nových zdrojů tepla v Plzeňském kraji, a to kotlů na biomasu a tepelných čerpadel.

Podporované plynové kotle v naší obci nepřipadají v úvahu. Příjem žádostí v Plzeňském kraji prostřednictvím aplikace eDotace  bude spuštěn již dne 1. října 2019 v 8 hodin ráno.

Zájemci mohou získat další informace na www.plzensky-kraj.cz/veřejnost, nebo na e-mailu kotliky@plzensky-kraj.cz.

Ústně Vám poradí na Obecním úřadu MVDr. Daniela Machatá.

V sobotu 31. srpna 2019 jsme za krásného počasí  na našem hřišti uskutečnili hezké zábavní odpoledne a večer pro děti k ukončení prázdnin. Děti nadšeně soutěžily ve střeleckém umění lukem do terče i míčem do koše a na cíl, skákaly v pytlích, srážely kuželky a podobně, uplatnění našli maličcí i větší děti. Za velké nasazení dostali všichni sladkou odměnu. Obdivovali jsme umění šikovného pejska paní Šedivé při předvedení sestavy agility. Nechybělo opékání buřtíků a zpívání známých dětských písniček s kytarou. Večer zakončily promítané pohádkové příběhy a spaní ve stanech. Poděkování za uspořádání akce patří rodičům našich občánků.

Všem dětem srdečně přejeme úspěšný a veselý nastávající školní rok!