Obec Plískov

obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU  - odkaz na pdf kompostování

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 - začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu...
Čerpáno z obecní kroniky

Sběr nebezpečných odpadů v Plískově proběhne v sobotu, dne 18. července 2020 v době od 9:20 do 9:35 hodin na návsi, svoz a likvidaci zajistí firma Marius Pedersen.

Odevzdávat zde můžete znečištěné obaly a zbytky barev, laků, ředidel, tmelů, motorové oleje a olejové filtry. Dále pneumatiky bez disků z osobních a nákladních automobilů, použité elektrické spotřebiče, zářivky a olověné akumulátory.

Obec Plískov pořádá v sobotu, dne 30. května 2020
od 15 hodin na místním hřišti
při příležitosti Mezinárodního dne dětí zábavné Sportovní odpoledne, plné her a soutěží o ceny, zakončené opékáním buřtíků na ohníčku.

Srdečně zveme všechny děti s jejich dospělým doprovodem.

Mobilní sběr a svoz nebezpečných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení se v naší obci uskuteční v sobotu, dne 18. července 2020 v době od 9:20 hod. do 9:35 hodin na návsi.
Občané zde mohou odevzdávat motorové oleje a filtry, akumulátory, odpadní barvy, tmely, laky a lepidla, chemicky znečištěné obaly a tkaniny, pneumatiky, kompletní elektrospotřebiče a zářivky.

Obecní úřad Plískov jménem provozovatele vodovodu, naléhavě žádá všechny odběratele vody k dočasnému omezení užívání pitné vody k účelům, nesouvisejícím s provozem domácnosti.

Jedná se zejména o nepoužívání pitné vody z veřejného vodovodu pro účely:

  • napouštění a dopouštění bazénů, studní a akumulačních nádob
  • zalévání zeleně
  • mytí automobilů

Toto opatření je vydáváno pro období od 15. května do 15. září 2020

Celý příspěvek

Provozovatelka restaurace paní Králová zve všechny zájemce do opětovně otevřeného zařízení v naší obci, a to v pondělí 11.května 2020 od 16 hodin k posezení v zahrádce restaurace, dále dle otevírací doby od středy do neděle.

Plné otevření vnitřních prostor předpokládáme ke dni 25. května 2020.

Starosta obce Plískov rozhodl o odložení sankcí za pozdní platbu místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, místního poplatku za psy a místního poplatku za pronájem veřejného prostranství či pronájmu obecních pozemků. 

Po období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a v období následujících 30 dní po ukončení nouzového stavu, bude od sankčního poplatku za pozdní platbu výše uvedených poplatků upuštěno.

zasedání

Starosta obce Plískov rozhodl, vzhledem k současné epidemiologické situaci a platným vládním nařízením, o zrušení zasedání zastupitelstva obce naplánovaného na pátek dne 27.3.2020.

O náhradním termínu budou občané informováni zde.

Vážení spoluobčané,

nabízíme všem, kdo mají omezené možnosti jak si pořídit povinnou ochrannou ústní roušku, kterou musíme na veřejnosti nosit za všech okolností, aby si ji bezplatně vyzvedli na sloupku, instalovaném pod schodištěm Obecního úřadu.

Děkujeme že využíváte tuto nabídku a odebíráte množství jen pro osobní potřebu.

Současně naléhavě vyzýváme všechny šikovné švadlenky v naší obci, aby pomohly tento rouškový sloupek zásobovat vlastními výrobky, zatím z vlastních zdrojů. Roušky by měly být pratelné, dvouvrstvé a zdarma. Máme objednáno menší množství plátna, takže zájemkyně mohou materiál po dodání obdržet. Volejte na tel.: 607 418 180

Děkujeme, že se zapojíte do této solidární aktivity při samozásobení potřebnými prostředky, nikdo jiný to za nás neudělá.

Obecní úřad Plískov

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace

vyhlašuje

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh

pro školní rok 2020/2021