Informace
 

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

 

Fond soudržnosti EU

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 27. září 2019
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

  1. Doplnění programu podle požadavků ZO, kontrola plnění úkolů z posledního jednání ZO dne 6. 9. 2019
  2. Výběr a schválení zhotovitele Územního plánu obce z doručených nabídek
  3. Informace o postupu v jednání ke zhotovení II. fáze vodního vrtu a možnosti státní podpory
  4. Příprava rozpočtu obce na rok 2020
  5. Návrh změny systému úhrady za likvidaci komunálního odpadu (Rumpold-R)
  6. Informace (smlouvy s dodavateli k akci Rekonstrukce technické infrastruktury, smlouvy s občany o propůjčení kompostérů, náhrada za zaměstnance obce po ukončení smlouvy s prac. úřadem)
  7. Různé dle aktuálních potřeb
  8. Diskuse