obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném dne: 26. července 2019 v době od: 19:00 hodin.
Místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

I. Kontrola plnění úkolů a usnesení z posledního jednání ZO dne 28.6.2019
II. Schválení výběru dodavatelů a textu Výzvy k výběrovému řízení (kompostéry)
III. Schválení výběru dodavatelů v rámci projektu Veřejné osvětlení
IV. Žádost o odkup části obecního pozemku pro výstavku rodinného domu
V. Informace o jednání s autorem Variantní studie odkanalizování obce
VI. Informace předsedajícího k výskytu kůrovce v obecním lese
VII. Pošta, různé dle aktuálních potřeb