obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Ilustrační obrázek

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 26. února 2021
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Doplnění programu zasedání podle potřeb a jeho schválení, kontrola plnění úkolů
 2. Schválení Cenového předpisu obce Plískov pro rok 2021
 3. Schválení příspěvků na činnost organizací pro rok 2021 na základě přijatých žádostí
 4. Rozhodnutí o pořízení nového kanalizačního řádu obce
 5. Rozhodnutí o vytvoření rezervního fondu na opravy místní kanalizace
 6. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2020
 7. Různé a diskuse
  – informace o zažádaných dotacích
  – diskuse nad odměňováním zastupitelů za práci odvedenou pro obec
  – zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku p. č. 1019/1 pro ČEZŽádáme všechny přítomné o laskavé respektování nařízených hygienických opatření!