obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

 
Vyvěšeno dne: 19.11.2020 Sejmuto dne: 28.11.2020

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 27. listopadu 2020

v době od: 19:00 hodin

místo konání: obecní úřad

Program zasedání:

  1. Doplnění programu zasedání podle potřeb a jeho schválení, kontrola plnění úkolů
  2. Schválení rozpočtu obce Plískov na rok 2021
  3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Plískov na roky 2022 – 2024
  4. Plán inventur majetku obce Plískov za rok 2020, příkaz starosty obce k provedení inventur, schválení členů inventarizační komise
  5. Projednání a schválení OZV č. 3/2020 o poplatcích za odpady
  6. Návrh příspěvku na projekt parkoviště u žel. st. Kařez na základě žádosti obce Kařez
  7. Informace z jednání Mikroregionu Zbirožsko a MAS Světovina
  8. Různé
  9. Diskuse