Informace
 

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

 

Fond soudržnosti EU

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 6. března 2020
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

  1. Schválení programu a jeho doplnění podle požadavků ZO, kontrola plnění úkolů
  2. Zpráva o výsledku provedené inventarizace majetku obce za rok 2019
  3. Návrhy na zřízení iniciativních a poradních orgánů (§ 122 z. č. 128/2000 Sb.)
  4. Časový a technický plán zbudování studny a přípojky k vodojemu, včetně aktuálního skružení nového vrtu
  5. Pokyn kontrolnímu výboru ve věci kontroly lesního hospodářství
  6. Návrh způsobu rekonstrukce nohejbalového hřiště
  7. Návrh dalšího postupu v oblasti odkanalizování obce
  8. Příprava návrhu II. etapy zhotovení ÚP – zadání – požadavky obce
  9. Pravidla odměňování občanů při významných životních výročích (§ 36a z.č. 128/2000)
  10. Různé dle aktuálních potřeb – informace (OSA, závěrečná zpráva ke kompostérům, oprava silnice na návsi, lesní práce atd.)