obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 31. ledna 2020
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Schválení programu a jeho doplnění podle požadavků ZO, kontrola plnění úkolů
 2. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o systému likvidace odpadů
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.. 2/2020 o místním popl. za veř. prostranství
 4. Licenční smlouva s kolektivním správcem OSA – Ochranný svaz autorský
 5. Rozdělení odpovědností jednotlivých členů zastupitelstva
 6. Využití dotačních titulů v kalendářním roce 2020
 7. Schválení způsobu rekonstrukce nohejbalového hřiště (případně schválení podání žádosti o dotaci, přijetí dotace a její vypořádání v souladu se zák. č. 250/2000 Sb.)
 8. Výstupy z variantní studie odkanalizování obce Plískov
 9. Harmonogram kulturních akcí v roce 2020
 10. Diskuze nad zapojením dalších lidí do rozvoje a správy naší obce
 11. Různé dle aktuálních potřeb – informace, diskuse