obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Naše obec byla v roce 1377 kmetcím dvorem, jehož držitelem byl Jan Drahoň z Újezdu.
V 16.století náležela již celá ves i pusté mýtiště k té části Drahoňova Újezda, kterou od roku 1533 držel Vratislav z Mírovic.
V roce 1585 byl Plískov prodán Ladislavovi st. z Lobkovic a tím spojen se Zbirohem.
Za doby majitele Zbirožského zámku, průmyslníka a podnikatele Dr. Strousberka, se zde těžila železná ruda. Jeho snahou bylo vytvořit mohutný průmyslový komplex na Zbirožsku. V Plískově bylo „14 osedlých a jejich povinností bylo úroku Jiřského a Havelského po 9 kopách a 23 groších odváděti, slepic 24 kusy, vajec 4 kopy, hnůj voziti 14 dní, oves voziti 14 dní, na zahradě plíti 14 dní, roboty orné 28 dní, k vánocům pak ještě své vrchnosti koupiti hodnou celtu z chleba bílého.“ V roce 1897 se sešli místní občané a za vedení Josefa Marka, Vojtěcha Karase, Václava Lisého, Václava Ekla, Josefa Svobody založili sbor dobrovolných hasičů“ ke společné ochraně majetku.
Na návsi, vedle kapličky z roku 1849, byla postavena požární zbrojnice. Plískov měl tehdy 48 popisných čísel a v nich žilo 301 obyvatel. Byli to převážně rolníci, někteří pracovali na Borku v železárně, dříve zde bývalo i hojně uhlířů.
V Plískově se včelařilo a včelaří dodnes i když je počet včelařů je již malý. Počet obyvatel Plískova stále klesá a je tudíž malá propagace včelařství.
K největšímu rozmachu obce Plískova došlo po roce 1960.
Z bývalé obecní pastoušky jsme vybudovali pohostinství, úřadovnu MNV a knihovnu, která je dnes jednou z nejlepších na okrese.
V létech 1964 – 65 jsme přestavěli a rozšířili požární zbrojnici s místností pro požárníky a s novou kanceláří MNV.
Cesty v obci jsme vyasfaltovali, na návsi jsme zrušili dva malé rybníčky a na jejich místě vybudovali požární nádrž. Vyčistili a zmodernizovali jsme obecní studny, nad obcí jsme vybudovali koupaliště a v roce 1972 jsme postavili na místě dřevěné autobusové zastávky, moderní krytou čekárnu.
Nejnáročnější stavbou byl kulturní dům, který jsme budovali v roce 1972 – 1973. Během 15 měsíců byla budova v hodnotě 1,5.mil. Kčs postavena a uvedena do provozu a stala se vyhledávaným kulturním a společenským střediskem i pro širší okolí.
Hodně starostí a dřiny přinesla výstavba kanalizace, prováděná postupně z největší měrou brigádnicky – zdarma. Zmizely nehygienické rokle, příkopy a otevřené stoky. Splašky i srážky jsou dnes bezpečně odváděny sítí betonového potrubí o průměru 20 – 50 cm.
Postupně jsme v obci zřídili parkové úpravy, první u pomníku padlých, další na návsi. Celkem bylo od roku 1960 odpracováno na zvelebení obce 34.460 brigádnických hodin, vedle neevidovaného množství hodin na úpravě prostranství a zeleně.
Také soukromé vlastnictví našich občanů bylo zvelebeno. Z rodinných domků zmizely černé komory, pece a různé přístavby, nahradily je moderní koupelny, klozety a prádelny. Domky jsou obklopeny vkusnými květinovými a užitkovými zahrádkami.
Naše obec se přeměnila do krásy a jsme na ni plným právem hrdí.

Mapa z roku 1839

200712211214_Pliskov_mapa