Přihlášení se do zpravodaje

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 604 808 141
IČ obce: 00573841
skrdlantradek@seznam.cz
starosta@pliskov.cz
obec.pliskov@worldonline.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Třídění odpadů?
Dnes již samozřejmost

Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Kde obce berou peníze na svůj provoz.
Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Naše obec byla v roce 1377 kmetcím dvorem, jehož držitelem byl Jan Drahoň z Újezdu.
V 16.století náležela již celá ves i pusté mýtiště k té části Drahoňova Újezda, kterou od roku 1533 držel Vratislav z Mírovic.
V roce 1585 byl Plískov prodán Ladislavovi st. z Lobkovic a tím spojen se Zbirohem.
Za doby majitele Zbirožského zámku, průmyslníka a podnikatele Dr. Strousberka, se zde těžila železná ruda. Jeho snahou bylo vytvořit mohutný průmyslový komplex na Zbirožsku. V Plískově bylo „14 osedlých a jejich povinností bylo úroku Jiřského a Havelského po 9 kopách a 23 groších odváděti, slepic 24 kusy, vajec 4 kopy, hnůj voziti 14 dní, oves voziti 14 dní, na zahradě plíti 14 dní, roboty orné 28 dní, k vánocům pak ještě své vrchnosti koupiti hodnou celtu z chleba bílého.“ V roce 1897 se sešli místní občané a za vedení Josefa Marka, Vojtěcha Karase, Václava Lisého, Václava Ekla, Josefa Svobody založili sbor dobrovolných hasičů“ ke společné ochraně majetku.
Na návsi, vedle kapličky z roku 1849, byla postavena požární zbrojnice. Plískov měl tehdy 48 popisných čísel a v nich žilo 301 obyvatel. Byli to převážně rolníci, někteří pracovali na Borku v železárně, dříve zde bývalo i hojně uhlířů.
V Plískově se včelařilo a včelaří dodnes i když je počet včelařů je již malý. Počet obyvatel Plískova stále klesá a je tudíž malá propagace včelařství.
K největšímu rozmachu obce Plískova došlo po roce 1960.
Z bývalé obecní pastoušky jsme vybudovali pohostinství, úřadovnu MNV a knihovnu, která je dnes jednou z nejlepších na okrese.
V létech 1964 – 65 jsme přestavěli a rozšířili požární zbrojnici s místností pro požárníky a s novou kanceláří MNV.
Cesty v obci jsme vyasfaltovali, na návsi jsme zrušili dva malé rybníčky a na jejich místě vybudovali požární nádrž. Vyčistili a zmodernizovali jsme obecní studny, nad obcí jsme vybudovali koupaliště a v roce 1972 jsme postavili na místě dřevěné autobusové zastávky, moderní krytou čekárnu.
Nejnáročnější stavbou byl kulturní dům, který jsme budovali v roce 1972 – 1973. Během 15 měsíců byla budova v hodnotě 1,5.mil. Kčs postavena a uvedena do provozu a stala se vyhledávaným kulturním a společenským střediskem i pro širší okolí.
Hodně starostí a dřiny přinesla výstavba kanalizace, prováděná postupně z největší měrou brigádnicky – zdarma. Zmizely nehygienické rokle, příkopy a otevřené stoky. Splašky i srážky jsou dnes bezpečně odváděny sítí betonového potrubí o průměru 20 – 50 cm.
Postupně jsme v obci zřídili parkové úpravy, první u pomníku padlých, další na návsi. Celkem bylo od roku 1960 odpracováno na zvelebení obce 34.460 brigádnických hodin, vedle neevidovaného množství hodin na úpravě prostranství a zeleně.
Také soukromé vlastnictví našich občanů bylo zvelebeno. Z rodinných domků zmizely černé komory, pece a různé přístavby, nahradily je moderní koupelny, klozety a prádelny. Domky jsou obklopeny vkusnými květinovými a užitkovými zahrádkami.
Naše obec se přeměnila do krásy a jsme na ni plným právem hrdí.

Mapa z roku 1839

200712211214_Pliskov_mapa