Informace
 

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

 

Fond soudržnosti EU

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

 • Prohlášení plátce poplatku za odpady 2020 (docx)
 • Informace k prohlášení plátce poplatku za odpady (docx)
 • Plán společenských akcí pro rok 2020 (pdf)
 • VÝZVA – ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
  Obecní úřad Plískov jménem provozovatele vodovodu, naléhavě žádá všechny odběratele vody k dočasnému omezení užívání pitné vody k účelům, nesouvisejícím s provozem domácnosti.
  Toto opatření je vydáváno pro období od 15. května do 15. září 2020
  Celý text
 • Starosta obce Plískov rozhodl o odložení sankcí za pozdní platbu místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, místního poplatku za psy a místního poplatku za pronájem veřejného prostranství či pronájmu obecních pozemků. 
  Po období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a v období následujících 30 dní po ukončení nouzového stavu, bude od sankčního poplatku za pozdní platbu výše uvedených poplatků upuštěno.