obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

V pátek, dne 24. dubna se od 19 hodin koná v sále pohostinství v Plískově veřejné zasedání zastupitelstva. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.

Upozorňujeme občany, že všichni přítomní musí být při vstupu do objektu a po celou dobu jednání chráněni obličejovou rouškou ve shodě s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Restaurace zůstává i nadále uzavřena

Od příštího týdne jsou obnoveny úřední hodiny na obecním úřadu Plískova, tedy každý sudý týden od 18 do 19 hodin. V tuto dobu můžete také uhradit dosud nezaplacené poplatky za likvidaci odpadu, psy a pronájem obecních pozemků.

K úhradě poplatků od osob, které je ještě nezaplatily, je dále stanoven mimořádný termín, a to v sobotu, dne 2. května 2020 od 9 do 11 hodin dopoledne na obecním úřadu.

V pátek, dne 15. 5. 2020 bude na návsi v Plískově přistaven kontejner, do kterého mohou být odkládány rozměrné odpady z domácností, které nelze uložit do popelnic, jako jsou koberce, lina, části nábytku, velké nádoby a podobně. Kontejner bude odvezen v pondělí dne 18. května dopoledne. Tento sběr se v žádném případě netýká nebezpečných odpadů, jako jsou elektrické přístroje, pneumatiky, zbytky barev, ředidel a podobně. K těmto účelům bude pořádána zvláštní akce na konci května.