obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

K 31.12.2017 skončil ve funkci starosta obce z důvodu svého zaměstnání. Tato funkce zůstává do nových komunálních voleb neobsazena. Bývalý starosta byl zvolen do funkce 1. místostarosty a dosavadní místostarosta byl zvolen jako 2. místostarosta.

Na obecním úřadě proběhli již dva termíny vybírání poplatků za komunální odpad a psy. Ti, kteří nestihli ještě uhradit poplatky, ať učiní co nejdříve na účet obce 20728381/0100, osobně u paní Budínové nebo u 1. místostarosty (kom.odpad 800,- Kč, pes 50,- Kč).

V loňském roce obec získala dotaci na zateplení obecního úřadu a výměnu oken. Tato akce proběhne v letních měsících. V letošním roce obec získala dotaci na dětské hřiště ve výši 150.000,- Kč. Hřiště by se mělo vybudovat na začátku léta, až proběhnou veškeré papírové úkony.

Obě dotace jsme získali z Plzeňského kraje.

Dále máme požádáno o dotace na ukazatele rychlosti v obci, na opravu místní komunikace v horní části obce. Také bude podána žádost o dotaci na kompostéry.