obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce Plískov na rok 2021 a Schváleném výhledu rozpočtu na období let 2022 – 2024

Obec Plískov oznamuje, v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, že Schválený rozpočet obce Plískov na rok 2021 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 – 2024 je zveřejněn na internetových stránkách obce Plískov – www.pliskov.cz, v sekci Úřední deska – Hospodaření obce – Hospodaření a dále v listinné podobě na úřední desce obce.
Do listinné podoby lze též nahlédnout na Úřadu obce Plískov, Plískov 63, v úředních hodinách.

V Plískově dne 5. ledna 2021                                                                                 

Ing. Petr Štětka v. r.
starosta obce