obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Archív aktualit

Ilustrační obrázekEnergetika ČEZ oznamuje všem odběratelům v obci Plískov, že

v pátek, dne 5. března 2021 bude v době od 7:30 hod. do 13:30 hod. přerušena dodávka elektrického proudu z důvodu plánované údržby zařízení.

Ilustrační obrázek

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 26. února 2021
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

Celý příspěvek

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 31. ledna 2020
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

Celý příspěvek

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 27. prosince 2019
v době od: 18:00 hodin
místo konání: Sál kulturního domu v Plískově

Program zasedání:

Celý příspěvek

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 23. listopadu 2019
v době od: 18:30 hodin
místo konání: Sál kulturního domu v Plískově

Program zasedání:

Celý příspěvek

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 27. září 2019
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Doplnění programu podle požadavků ZO, kontrola plnění úkolů z posledního jednání ZO dne 6. 9. 2019
 2. Výběr a schválení zhotovitele Územního plánu obce z doručených nabídek
 3. Informace o postupu v jednání ke zhotovení II. fáze vodního vrtu a možnosti státní podpory
 4. Příprava rozpočtu obce na rok 2020
 5. Návrh změny systému úhrady za likvidaci komunálního odpadu (Rumpold-R)
 6. Informace (smlouvy s dodavateli k akci Rekonstrukce technické infrastruktury, smlouvy s občany o propůjčení kompostérů, náhrada za zaměstnance obce po ukončení smlouvy s prac. úřadem)
 7. Různé dle aktuálních potřeb
 8. Diskuse

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném

dne: 6. září 2019
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z posledního jednání ZO dne 26. 7. 2019
 2. Schválení výsledků výběrového řízení k zakázce malého rozsahu na dodávku nazvanou „Podpora domácího kompostování-obec Plískov
 3. Schválení znění Kupní smlouvy na kompostéry s výhercem výběrového řízení
 4. Posouzení požadavků k využití podpory pro průzkumný vrt (Výzva MŽP č. 2/2018)
 5. Ústní podání stížnosti občanů – neprůchodné vedení části dešťové kanalizace
 6. Územní plán obce Plískov – § 188a zákona č. 183/2006 (stavební zákon)
 7. Elektronická informace 1. místostarosty o úmyslu ukončení funkce
 8. Různé dle aktuálních potřeb

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném dne: 26. července 2019 v době od: 19:00 hodin.
Místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

I. Kontrola plnění úkolů a usnesení z posledního jednání ZO dne 28.6.2019
II. Schválení výběru dodavatelů a textu Výzvy k výběrovému řízení (kompostéry)
III. Schválení výběru dodavatelů v rámci projektu Veřejné osvětlení
IV. Žádost o odkup části obecního pozemku pro výstavku rodinného domu
V. Informace o jednání s autorem Variantní studie odkanalizování obce
VI. Informace předsedajícího k výskytu kůrovce v obecním lese
VII. Pošta, různé dle aktuálních potřeb

zasedání

Zastupitelé obce Plískov srdečně zvou všechny občany k jednání zastupitelstva, které proběhne na veřejném zasedání, konaném
dne:                28. června 2019
v době od:      19:00 hodin
místo konání: Obecní úřad Plískov

Program zasedání:

 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení za 1. pololetí 2019
 2. Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 3. Schválení návrhu Závěrečného účtu za rok 2018
 4. Schválení způsobu sběru a likvidace použitých tuků a olejů – návrh smlouvy
 5. Stanovení termínů brigádnických akcí – likvidace bolševníku – akutní potřeba, úprava povrchu cesty k Chotětínu
 6. Informace z jednání valné hromady POLYGONU ze dne 11.6.2019 – Zápis a usnesení
 7. Informace z jednání Mikroregionu ze dne 24.6.2019
 8. Různé: pošta, dle aktuálních potřeb