Přihlášení se do zpravodaje

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 604 808 141
IČ obce: 00573841
skrdlantradek@seznam.cz
starosta@pliskov.cz
obec.pliskov@worldonline.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Třídění odpadů?
Dnes již samozřejmost

Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Kde obce berou peníze na svůj provoz.
Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Aktuálně

Dne 22.9.2018 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce, a to v sále kulturního domu od 19:00 hodin.

Na programu bude hospodaření obce, volby, poděkování končícímu zastupitelstvu a různé.

Zváni jsou všichni kdo se zajímají o dění v naší obci.

Opětovně žádáme spoluobčany, aby se snažili třídit komunální odpad.

Stále to někteří ignorují a plní popelnice, sklem, plastem a papírem. To vše se dá separovat do určených nádob na dvou místech v obci. I na těch to dvou místech, bych poprosil udržovat pořádek a vytříděný odpad vhodit do nádob. Nepořádek kolem nich kazí vzhled obce, ale zaměstnává to i pár dobrovolníků, který to za ty línější vhodí do nádoby.

Od 16.8.2018 dochází k omezení dodávky vody z obecního vodovodu a to od 21:00 do 11:00 hodiny.

K omezení dochází z důvodu nižšího přítoku vody a větší spotřebě. Proto žádáme všechny co vodu používají, aby s ní šetřili. V případě dalších problému, bude voda omezena na ještě větší dobu.

Tato situace není jen v naší obci, ale i mnoha dalších.

V měsíci říjnu budou čištěny stávající vrty a poté bude vyhledán další možný zdroj vody.

Obec Plískov nabízí do nájmu zavedený kulturní dům se sálem a zahrádkou (hospodu). Hned vedle hřiště pro fotbal, nohejbal, dětské hřiště a koupaliště. K pronájmu již od října 2018.

Nájemce by měl mít zkušenosti v oblasti pohostinství apod.

Případné dotazy na tel.: 604 808 141, případně sms.

Odečet vodoměrů

V měsíci srpnu bude probíhat odečet vodoměrů za uplynulý rok. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby byl umožněn přístup k vodoměrům pověřené osobě za obecní úřad.

Cena za m3 vody je stejná jako v loňském roce 25,- Kč.

Plýtvání vody

Upozorňujeme také zbytečným plýtváním vody z obecního vodovodu. Každým dnem klesá hladina vody v obecních studních, a nikdo z nás si nepřeje omezovat dodávku vody. Jsou pořád nezodpovědní občané, které z touto vodou zalévají a podobně.

Zákaz rozdělávání ohně

V těchto dnech je zakázáno v blízkosti lesa rozdělávat ohně. Týká se to hlavně chatové části a to z důvodu vysoké rizikovosti požárů.

Třídění odpadu

Žádáme všechny spoluobčany, chataře i chalupáře na třídění odpadů. Velké množství majitelů nemovitostí, odpady netřídí a do popelnic odkládá i odpad, který tam nepatří. Firma svážející komunální odpad, není povinna tyto nádoby vyprázdnit, proto se může stát, že zůstanou plné.

Obec stále dost peněz doplácí na odpady a tímto přístupem nezodpovědných spoluobčanů (převážně rekreantů), může dojít k dalšímu zvýšení poplatků za tyto služby. A to jistě nepotěší ty poctivé občany, kteří třídí odpad… a kdybych jako zástupce obce mohl jmenovat ty nezodpovědné, tak bych je všechny zveřejnil. Ale nemohu….

 

 

Ve čtvrtek 31.5.2018 proběhne očkování psů proti vzteklině od 12:15 do 12:30 na místě obvyklém.

Cena očkování 200,- Kč.

V sobotu 26.5.2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu.

Svoz bude probíhat na návsi v době od 9:20 do 9:35 hodin.

Vybírat se budou pneumatiky, oleje, barvy a obaly od těchto produktů, elektro spotřebiče….

V pátek 25.5.2018 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Místo konání v místním kulturním domě od 19:00 hodin.

Na programu bude: hospodaření obce, hospodaření v obecním lese, nákup pozemku, různé (vodovod, přijetí dotací,..)

Jenže pořád se mezi námi najdou tací, kteří neberou ohled na ostatní odběratele a vodou plýtvají, hlavně zaléváním.

Spotřebitelé by si měli uvědomit, že chodit každý den několikrát zavírat a pouštět vodu, být několikrát za den ve vodárně a sledovat stav vody, není nic příjemného. Vody je opravdu málo a stav se nelepší. Léto teprve začíná a může se stát, že pro vodu si budeme chodit na náves s vědry do cisterny. Važme si aspoň toho, že nám zatím teče z kohoutku doma, i když jen pár hodin denně.

Již druhou neděli za sebou se nám stalo, že v době mezi 11:00 a 19:00 hodinou byl odběr vody 13 kubíků a více. V ostatní dny ve stejnou dobu není kolikrát ani poloviční. Jako by si někdo dělal zásobu na celý týden, nebo zaléval.

V posledních dnech kontaktujeme firmy, které se zabývají čištěním vrtů. Je to jedna z variant, že bychom vrty nechali vyčistit. Také kontaktujeme firmy, které se zabývají hledáním vody a dalším potřebným ke zhotovení nového vrtu. 

V posledních dnech nás trápí velký nedostatek vody.

Po odstranění poruch na přípojkách, zjišťujeme, že přítok vody z vrtů není již tak vydatný, tak jako před deseti lety. Odběr je dnes větší než přítok.

Proto zákaz napouštění (dopouštění) bazénů, zalévání, mytí aut a podobné činnosti, plátí více než v předchozích letech. Každý kdo využívá vodu z obecního vodovodu, by si měl uvědomit, že tato voda slouží výhradně pro používání v domácnosti. Každé jiné využití, snižuje její množství.

Nikdo v dnešní době nechce být bez vody, proto si vody važme a využívejme ji hospodárně.

Tento týden je odběr vody omezen na několik hodin denně a to z důvodu nízké hladiny ve vodojemu. Omezení potrvá do naplnění nádrže. Doufejme, že je toto opatření jen dočasné…

K 31.12.2017 skončil ve funkci starosta obce z důvodu svého zaměstnání. Tato funkce zůstává do nových komunálních voleb neobsazena. Bývalý starosta byl zvolen do funkce 1. místostarosty a dosavadní místostarosta byl zvolen jako 2. místostarosta.

Na obecním úřadě proběhli již dva termíny vybírání poplatků za komunální odpad a psy. Ti, kteří nestihli ještě uhradit poplatky, ať učiní co nejdříve na účet obce 20728381/0100, osobně u paní Budínové nebo u 1. místostarosty (kom.odpad 800,- Kč, pes 50,- Kč).

V loňském roce obec získala dotaci na zateplení obecního úřadu a výměnu oken. Tato akce proběhne v letních měsících. V letošním roce obec získala dotaci na dětské hřiště ve výši 150.000,- Kč. Hřiště by se mělo vybudovat na začátku léta, až proběhnou veškeré papírové úkony.

Obě dotace jsme získali z Plzeňského kraje.

Dále máme požádáno o dotace na ukazatele rychlosti v obci, na opravu místní komunikace v horní části obce. Také bude podána žádost o dotaci na kompostéry.

Srdečně Vás tímto zveme na Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 1.12.2017 od 19:00 hodin v místním kulturní domě.

Na programu bude hospodaření obce, návrh rozpočtu na rok 2018 a další…

 

Obec Plískov si vás dovoluje pozvat na

Dětskou Mikulášskou zábavu s nadílkou

Kde: místní hospůdka
Kdy: 3.12.2017 od 15:00

Čeká nás soutěžení, tancování a další zábava.
Přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Srdečně Vás zveme na slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

Kdy: v neděli 2.12.2017 od 16:00 hod.
Kde: na návsi před kapličkou

Na programu bude zpívání koled a ochutnávka domácího cukroví

1 2 3 8