Přihlášení se do zpravodaje

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 604 808 141
IČ obce: 00573841
skrdlantradek@seznam.cz
starosta@pliskov.cz
obec.pliskov@worldonline.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Třídění odpadů?
Dnes již samozřejmost

Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Kde obce berou peníze na svůj provoz.
Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Aktuálně

Ve čtvrtek 31.5.2018 proběhne očkování psů proti vzteklině od 12:15 do 12:30 na místě obvyklém.

Cena očkování 200,- Kč.

V sobotu 26.5.2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu.

Svoz bude probíhat na návsi v době od 9:20 do 9:35 hodin.

Vybírat se budou pneumatiky, oleje, barvy a obaly od těchto produktů, elektro spotřebiče….

V pátek 25.5.2018 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Místo konání v místním kulturním domě od 19:00 hodin.

Na programu bude: hospodaření obce, hospodaření v obecním lese, nákup pozemku, různé (vodovod, přijetí dotací,..)

Jenže pořád se mezi námi najdou tací, kteří neberou ohled na ostatní odběratele a vodou plýtvají, hlavně zaléváním.

Spotřebitelé by si měli uvědomit, že chodit každý den několikrát zavírat a pouštět vodu, být několikrát za den ve vodárně a sledovat stav vody, není nic příjemného. Vody je opravdu málo a stav se nelepší. Léto teprve začíná a může se stát, že pro vodu si budeme chodit na náves s vědry do cisterny. Važme si aspoň toho, že nám zatím teče z kohoutku doma, i když jen pár hodin denně.

Již druhou neděli za sebou se nám stalo, že v době mezi 11:00 a 19:00 hodinou byl odběr vody 13 kubíků a více. V ostatní dny ve stejnou dobu není kolikrát ani poloviční. Jako by si někdo dělal zásobu na celý týden, nebo zaléval.

V posledních dnech kontaktujeme firmy, které se zabývají čištěním vrtů. Je to jedna z variant, že bychom vrty nechali vyčistit. Také kontaktujeme firmy, které se zabývají hledáním vody a dalším potřebným ke zhotovení nového vrtu. 

V posledních dnech nás trápí velký nedostatek vody.

Po odstranění poruch na přípojkách, zjišťujeme, že přítok vody z vrtů není již tak vydatný, tak jako před deseti lety. Odběr je dnes větší než přítok.

Proto zákaz napouštění (dopouštění) bazénů, zalévání, mytí aut a podobné činnosti, plátí více než v předchozích letech. Každý kdo využívá vodu z obecního vodovodu, by si měl uvědomit, že tato voda slouží výhradně pro používání v domácnosti. Každé jiné využití, snižuje její množství.

Nikdo v dnešní době nechce být bez vody, proto si vody važme a využívejme ji hospodárně.

Tento týden je odběr vody omezen na několik hodin denně a to z důvodu nízké hladiny ve vodojemu. Omezení potrvá do naplnění nádrže. Doufejme, že je toto opatření jen dočasné…

K 31.12.2017 skončil ve funkci starosta obce z důvodu svého zaměstnání. Tato funkce zůstává do nových komunálních voleb neobsazena. Bývalý starosta byl zvolen do funkce 1. místostarosty a dosavadní místostarosta byl zvolen jako 2. místostarosta.

Na obecním úřadě proběhli již dva termíny vybírání poplatků za komunální odpad a psy. Ti, kteří nestihli ještě uhradit poplatky, ať učiní co nejdříve na účet obce 20728381/0100, osobně u paní Budínové nebo u 1. místostarosty (kom.odpad 800,- Kč, pes 50,- Kč).

V loňském roce obec získala dotaci na zateplení obecního úřadu a výměnu oken. Tato akce proběhne v letních měsících. V letošním roce obec získala dotaci na dětské hřiště ve výši 150.000,- Kč. Hřiště by se mělo vybudovat na začátku léta, až proběhnou veškeré papírové úkony.

Obě dotace jsme získali z Plzeňského kraje.

Dále máme požádáno o dotace na ukazatele rychlosti v obci, na opravu místní komunikace v horní části obce. Také bude podána žádost o dotaci na kompostéry.

Srdečně Vás tímto zveme na Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 1.12.2017 od 19:00 hodin v místním kulturní domě.

Na programu bude hospodaření obce, návrh rozpočtu na rok 2018 a další…

 

Obec Plískov si vás dovoluje pozvat na

Dětskou Mikulášskou zábavu s nadílkou

Kde: místní hospůdka
Kdy: 3.12.2017 od 15:00

Čeká nás soutěžení, tancování a další zábava.
Přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Srdečně Vás zveme na slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

Kdy: v neděli 2.12.2017 od 16:00 hod.
Kde: na návsi před kapličkou

Na programu bude zpívání koled a ochutnávka domácího cukroví

Pořádá :
OBEC Plískov a Farma Ekl

Datum : 28. října 2017
Místo : Plískov – 3 km od Zbiroha bývalý okres Rokycany
Kancelář : pohostinství Plískov od 9:00
Startovné : 70+ a děti 15 let 0 Kč / ostatní 100 Kč při prezentaci
V ceně občerstvení v cíli, láhev vody, medaile pro každého
Pro nejmenší bude připraveno malování na obličej.
Zajištěno je také hlídání dětí.

10:30 předškoláci < 6
10:35 žáci 7-8-9

Mapa běhu

10:40 žáci 10-11-12
10:40 žáci 13-14-15
11:00 vše ostatní

Tratě :
Předškoláci 100m
Mladší žáci 360m a 720m

Starší žáci 1400m

Ženy a dorostenci klasických 4260m
Muži , veteráni dvakrát okruh tj. 8520m , V70+ okruh jeden
Běží se pouze na lesních cestách , pěšinách v nádherném prostředí Bukova

 

0102--640letObecních oslav 640 let od první zmínky a výročí 120 let založení SDH se účastnil generální vikář Plzeňského biskupství P. ThLic. Krzysztof Dędek, který vysvětil boží muka na Chotětíně a obecní kapličku.

Podle neoficiálního počítání prošlo oslavami něco kolem 220 návštěvníků. K vidění bylo umění kovářské, v dobových uniformách vojáky z první světové války a z druhé světové války, ukázky malých soptíků ze Zbiroha. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, pískování, velká skluzavka se skákacím hradem. K poslechu hrála kapela Kozleranka. „Čestným uznáním občana“ byli oceněny tři spoluobčané za odvedenou práci pro naši obec. Také bylo možnost vidět hasičskou techniku, od nejstarší až po tu nemodernější. K vidění byla zásluhou SDH Zbiroh, Hlohovice, Těškov a Němčovice, za to jim patří velké poděkování. Proběhla výstavka historických fotografií a uniforem SDH. Na konci oslav byl vysazen nový strom (dub letní) na památku tohoto výročí. Také k tomuto výročí, po třech letech práce, byla vydána kniha o historii Plískova.

Jedinými sponzory této akce byli sklenářství Ševčík Plískov a rodina Drncových, kterým tímto děkujeme.

Večer proběhla taneční zábava z účastí cca 80 tanečníků.

Fotogalerie

Z důvodu oslav 640 let obce Plískov bude 12.8.2017 od 12:00 hodin do 18:00 hodin uzavřena místní komunikace při vjezdu na obecní náves. viz. mapka.

Prosíme všechny spoluobčany za schovívavost, porozumění a trpělivost.

Také žádáme všechny, kteří vědí, že budou z uzavřené části obce odjíždět autem v dané době, aby si své auto přeparkovali k místnímu kulturnímu domu.

Příjezd do chat ve spodní části obce bude možný přes polní komunikace ze směru od Chotětína a naopak.

1 2 3 8