Přihlášení se do zpravodaje

Informace
 

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

 

Fond soudržnosti EU

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Administrátor

Sběr nebezpečných odpadů v Plískově proběhne v sobotu, dne 18. července 2020 v době od 9:20 do 9:35 hodin na návsi, svoz a likvidaci zajistí firma Marius Pedersen.

Odevzdávat zde můžete znečištěné obaly a zbytky barev, laků, ředidel, tmelů, motorové oleje a olejové filtry. Dále pneumatiky bez disků z osobních a nákladních automobilů, použité elektrické spotřebiče, zářivky a olověné akumulátory.

Obec Plískov pořádá v sobotu, dne 30. května 2020
od 15 hodin na místním hřišti
při příležitosti Mezinárodního dne dětí zábavné Sportovní odpoledne, plné her a soutěží o ceny, zakončené opékáním buřtíků na ohníčku.

Srdečně zveme všechny děti s jejich dospělým doprovodem.

Mobilní sběr a svoz nebezpečných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení se v naší obci uskuteční v sobotu, dne 18. července 2020 v době od 9:20 hod. do 9:35 hodin na návsi.
Občané zde mohou odevzdávat motorové oleje a filtry, akumulátory, odpadní barvy, tmely, laky a lepidla, chemicky znečištěné obaly a tkaniny, pneumatiky, kompletní elektrospotřebiče a zářivky.

Obecní úřad Plískov jménem provozovatele vodovodu, naléhavě žádá všechny odběratele vody k dočasnému omezení užívání pitné vody k účelům, nesouvisejícím s provozem domácnosti.

Jedná se zejména o nepoužívání pitné vody z veřejného vodovodu pro účely:

  • napouštění a dopouštění bazénů, studní a akumulačních nádob
  • zalévání zeleně
  • mytí automobilů

Toto opatření je vydáváno pro období od 15. května do 15. září 2020

Celý příspěvek

Provozovatelka restaurace paní Králová zve všechny zájemce do opětovně otevřeného zařízení v naší obci, a to v pondělí 11.května 2020 od 16 hodin k posezení v zahrádce restaurace, dále dle otevírací doby od středy do neděle.

Plné otevření vnitřních prostor předpokládáme ke dni 25. května 2020.

Starosta obce vyzývá muže z řad občanů i rekreantů k účasti na brigádě, která se bude konat v neděli dne 3. května 2020 od 9 hodin dopoledne. Bude se stavět lesní oplocenka v části lesa Holý vrch. Sraz účastníků je u závory nad chatami, za chatou pana Krause. Nářadí obdržíte na místě.

Ředitelství Mateřské školy ve Zbiroze vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání na rok 2020/2021, který bude vykonán ve čtvrtek dne 7. května 2020. Ředitelství upřednostňuje podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, například poštou nebo datovou schránkou.

Celý příspěvek

V pátek, dne 24. dubna se od 19 hodin koná v sále pohostinství v Plískově veřejné zasedání zastupitelstva. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.

Upozorňujeme občany, že všichni přítomní musí být při vstupu do objektu a po celou dobu jednání chráněni obličejovou rouškou ve shodě s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Restaurace zůstává i nadále uzavřena

Celý příspěvek

zasedání

Obecní úřad Plískov, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Plískov, které proběhne

dne: 24. dubna 2020
v době od: 19:00 hodin
místo konání: Sál kulturního domu

Program zasedání:

Celý příspěvek