Informace
 

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

 

Fond soudržnosti EU

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

Znak č.1
pliskov-znak1
Znak č.2

pliskov-znak2
Znak č.3

pliskov-znak3
Znak č.4

pliskov-znak4
 [poll id=“2″]

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce P l í s k o v
(o.Rokycany).

Kompozice návrhů znaku obce

 (poloha cca 3km jz od Zbiroha, v r.1337 dvůr Jana Drahoně z Újezda, v r.1585 za Ladislava st.z Lobkovic připojen natrvalo ke zbirožskému, od r.1594 komornímu panství)

obsahuje připomínku jejích významých historických držitelů 

(Drahoňů z Újezda, Lobkoviců a královské komory),

a  místních pamětihodností

(kaple sv.Anny se zvoničkou, památné “Plískovské duby”)

spojenou se symboly uhlířství a včelařství, jimž se v minulosti věnovalo hodně obyvatel Plískova.

 

Význam užitých figur a tinktur v návrzích.

 

Koruna

(královský majetek)

 Milíř a zkřížené sekery

(uhlířství)

Včely

(včelařství)

Dub, žaludy

(památné stromy v obci)

Černé orlice

(derivát erbu Lobkoviců)

Heraldická růže

(atribut sv.Anny)

Zvon

(zvonička)

Červená a stříbrná

(erbovní barvy Drahoňů z Újezda, Lobkoviců a zemského znaku)

Zelená

(lesnatá krajina)

 

Návrh znaku provází i návrh obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby. 

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik