obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Vážení obyvatelé Plískova a uživatelé rekreačních objektů v Plískově,

v současné době platné právní předpisy kladou stále větší důraz na hospodaření obcí s pitnou vodou, i s odpadní vodou, která je vypouštěna do okolní přírody. S tím souvisí i náklady na údržbu vodovodní a kanalizační sítě, a povinnost tvoření finančních rezerv k jejich rekonstrukci, daná zákonem.  Obec musí za tímto účelem zvažovat zavedení poplatku stočného a stanovit přiměřenou sazbu a způsob výběru od majitelů nemovitostí.

V příloze 1 si k upřesnění aktuálního stavu nakládání s vodami v obci dovolujeme předložit tento dotazník všem majitelům nemovitostí. Vlastník nemovitosti svým podpisem prohlašuje, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé. Obec není oprávněna provádět úřední kontroly příslušných schválení, souhlasů a povolení k provozování zařízení na odběr podzemních vod a likvidaci odpadních vod, ale může o spolupráci požádat kompetentní úřady. Tuto přílohu prosím vyplňte v každém případě, údaje v ní jsou pro nás velmi důležité.

Příloha 2 je určena všem občanům, kteří se chtějí vyjádřit k dalšímu rozvoji obce a posoudit vhodnost a potřebnost naplánovaných investičních aktivit (rekreantům jen pro informaci). Zastupitelé obce navrhli investice, které jsou potřebné pro rozvoj obce, nebo pro zkvalitnění života v Plískově, jež by měly být realizovány v tomto volební období (do roku 2022). Rádi bychom zohlednili názor obyvatel tak, aby byly vynaložené prostředky využity co nejúčelněji.

Vyplněný dotazník s přílohami prosím odevzdejte na Obecním úřadě, nebo předejte přímo zastupitelům co nejdříve, nejpozději však do 15. srpna 2019.

Anketa je zveřejněna i na webových stránkách obce http://www.pliskov.cz/anketa-obecniho-uradu-v-pliskove/ ve vyplnitelné formě, kde si jej můžete stáhnout a vyplněný zaslat e-mailem na adresu starosta@pliskov.cz .

Děkujeme za pochopení, zastupitelé obce Plískov

Přílohy jsou ve formátu *.docx

ANKETA úvod
Příloha 1
Příloha 2